JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vold er sjefens ansvar

Sosialarbeideres sikkerhet kompliseres av selve rollen, og trues av skiftende budsjetter, sier Fafo-forsker Jørgen Svalund.
09.08.2013
12:58
16.12.2013 23:26

solfrid.rod@lomedia.no

– Det er en dobbelthet i sosialarbeiderrollen; man skal være grensesetter og si nei til ytelser. Samtidig skal man hjelpe og yte omsorg. Det sitter nok langt inne å anmelde et tidligere barnevernsbarn for trusler. Det er lettere å være firkanta på slikt i politiet, sier Svalund.

Ofres i budsjettkampen

Svalund har forsket på vold og trusler mot offentlig ansatte, og har funnet at HMS-arbeidet (helse, miljø og sikkerhet) er svært vilkårlig.

– Det er lite systematikk, det blir mye opp til hver enkelt leder. Og i Nav er jo også ledelsen delt mellom stat og kommune.

Gjør den delte ledelsen HMS-arbeidet vanskeligere?

– Jeg har ikke grunnlag for å si det, men vi vet at når kommunen har ansvar, så blir det helt opp til hver kommune. Ansattes sikkerhet kan fort tape i de tøffe budsjettkampene. Dermed blir det ingen kontinuitet, forklarer Svalund.

En god investering

Forskeren understreker at det på sikt vil lønne seg å investere i de ansattes helse og sikkerhet. Det gir bedre trivsel og lavere sykefravær.

Svalund og hans kolleger har forsket på barneverninstitusjoner og tjenester til utviklingshemmede, der så mange som seks av ti ansatte har vært utsatt for trusler og vold.

– Mange av dem vi intervjuet hadde ønsket seg kurs i å takle farlige situasjoner, men ikke fått det. Det er merkelig, det er jo et veldig enkelt tiltak, sier Svalund.

Verneombudene må med

Mannsdominerte og risikoutsatte arbeidsplasser har ifølge Svalund et mer systematisk og kontinuerlig fokus på å vurdere og minimere risiko.

For eksempel er verneombudene helt sentrale i HMS-arbeidet i byggebransjen, mens Fafos rapporter viser at de er lite involverte i barneverninstitusjoner og tjenester til utviklingshemmede.

– Risikovurdering og sikkerhet er arbeidsgivers ansvar, men det er avgjørende at verneombudene og fagforeningene involveres. På arbeidsplasser der klientene kan være farlige, kan verneombudene ha en viktig rolle i å påse at det finnes nok kompetanse på å vurdere risiko.

Skylder seg selv

Jørgen Svalund mener sosialarbeidere har lett for å skylde på seg selv når de havner i farlige situasjoner.

– Mange tenker «jeg skulle ikke ha sagt det, hvis jeg bare hadde gjort sånn». Det er utrolig viktig å snakke om slike opplevelser i fellesskap. På arbeidsplasser der det ikke skjer, blir de ansatte gående rundt og tro at alle andre fikser jobben, mens de selv gjør ting feil, erfarer Svalund.

09.08.2013
12:58
16.12.2013 23:26