Sexplages mest i arbeid med folk

Nærkontakt med brukerne plasserer FO-yrkene på sjetteplass i seksuell trakassering.
27.05.2013
15:30
16.12.2013 22:55

Hele 8,4 prosent av ansatte i FO-yrkene – barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere – opplever seksuell trakassering på jobben minst en gang i måneden.

Gjennomsnittet for alle yrkesgrupper er 3,4 prosent. Men fenomenet rammer så mye som 12 prosent av kvinner i arbeidslivet.

Tallene er fra en undersøkelse utført ved Nasjonal overvåking av arbeid og helse gjengitt i Dagbladet.

Tett kontakt, uklar grense

– Medlemmene våre er i tett kontakt med mennesker. De havner ofte i én-til-én-situasjoner med brukerne sine. Når jobben består i å opprette tette relasjoner med mennesker, kan det være at veien til grenseoverskridende handlinger er kortere.

Det sier Tone Faugli, nestleder i Fellesorganisasjonen og påtroppende leder for forbundets kvinnepolitiske utvalg. Hun har selv erfaring fra feltet.

– Da jeg arbeidet som vernepleier opplevde jeg flere ganger en hånd på rumpa, for eksempel under stell.

Servicepersonell som hotell- og restaurantansatte topper lista: hele 23,7 prosent av dem er gjenstand for verbal eller fysisk seksuell plaging hver måned.

Deretter følger pleie- og omsorgsarbeidere, sykepleiere, fysioterapeuter og frisører.

Også her jobber mange kvinner i tett kontakt med pasienter, kunder og andre brukere, påpeker Faugli.

En hånd på rumpa

FO-gruppene ligger ifølge tidligere undersøkelser på topp i utsatthet for vold og trusler.

Mange brukere har selv blitt utsatt for grenseoverskridende handlinger, eller de er sinte og desperate i møte med systemet. Det kan skape prekære situasjoner for ansatte.

Kvinner får slengt tilbud etter seg og opplever mer hissig trakassering oftere enn menn, mener Faugli.

– Det skyldes strukturelle forhold, at kvinner ofte framstilles som kropp og passive objekter, sier Faugli.

27.05.2013
15:30
16.12.2013 22:55