Vold og traumer blant menn i rusbehandling

«Selv om du spør direkte, og selv om han kun skal svare med et ja eller nei, vil han aldri fortelle at han var utsatt for seksuelle overgrep i barndommen». Denne uttalelsen kom fra en psykolog som har arbeidet med traumatiserte og rusmiddelavhengige menn i mange år, skriver Therese Dahl. Les hele artikkelen her.
Illustrasjon: Marius Pålerud
15.05.2013
08:48
14.12.2013 13:05
15.05.2013
08:48
14.12.2013 13:05