Kommune-oppgjøret i havn

Alle som tjener opp til 413.000 får et flatt kronetillegg på 3100 kroner. De som tjener mer får 0,75 prosent i tillegg. FO-leder Mimmi Kvisvik er fornøyd.
30.04.2013
23:27
16.12.2013 22:37

solfrid.rod@lomedia.no

- Alle våre medlemmer får reallønnsvekst. Det er mange kvinner i kommunesektoren, og med en ramme litt over resultatet i privat sektor, har årets oppgjør god likelønnsprofil, fastslår Kvisvik.

Men minner om at det er langt igjen.

- Det var klare begrensninger på hva vi kunne få til i dette mellomoppgjøret. Likelønnsutfordringene er fortsatt store. Dette må derfor bli et av hovedkravene inn mot oppgjøret i 2014 og et viktig tema på LO-kongressen.

Pensjonsavtale

Minstelønnssatsene heves i tråd med tilleggene, og minsteinntekt ved 20 års ansiennitet heves fra 338.300 til 350.700.

Et annet viktig tema i årets oppgjør var tilpasning av avtalefestet uførepensjon.

– Hvis en av partene krever det, skal det opptas forhandlinger i tariffperioden om nye uføreregler i hovedtariffavtalen. Det er vi veldig godt fornøyd med, avslutter Kvisvik.

KS fornøyd

FO inngår i LO Kommune, som forhandler sammen med Unio, YS Kommune og Akademikerne.

Også arbeidsgiversiden er lettet over at partene kom til enighet en time før fristen ved midnatt.

- Det er stramme økonomiske rammer i år. Det gjør det alltid vanskelig, og jeg er glad for at alle strakk seg for å få til et forhandlingsresultat, sier forhandlingsleder Per Kristian Sundnes i KS i en pressemelding.

30.04.2013
23:27
16.12.2013 22:37