Vernepleie vokser mest

7 653 søkere har som førstevalg å bli barnevernpedagog, sosionom eller vernepleier. De kjemper om 2 504 studieplasser.
23.04.2013
13:14
16.12.2013 22:30

solfrid.rod@lomedia.no

Vernepleierutdanningen vokser mest. 6 819 personer har søkt vernepleierutdanning, en økning på 203, viser tall fra Samordna opptak.

Av disse har 2 439 vernepleie som førstevalg. De kjemper om 909 planlagte studieplasser.

Flere førstevalgsøkere

Barnevernpedagogutdanningen har 9 492 søkere, nesten 200 færre enn i fjor.

Teller man derimot søkere med barnevernpedagog som førstevalg, er det en økning på 26. Totalt 2 215 førstevalgsøkere konkurrerer om 753 plasser, fordelt på 13 utdanninger.

Samme utvikling finner vi på sosionomutdanningen. Med 30 flere førstevalgstudenter enn i fjor er det til sammen 2 999 som kjemper om 842 planlagte studieplasser.

Hard konkurranse

Rangert etter søkere med en gitt utdanning som førstevalg, må vi ned på 22. plass for å finne en FO-utdanning; sosialt arbeid på Høgskolen i Oslo og Akershus.

599 søkere har denne på topp, mens barnevernpedagogutdanningen på samme høgskole ligger to plasser under med 549 søkere. Det vil si at antall søkere er fem-seks ganger høyere enn antall plasser.

Er du villig til å dra nordover, øker sjansen for å komme inn betraktelig. På Høgskolen i Harstad er det for eksempel 49 søkere til 50 plasser på vernepleierutdanningen. Tilsvarende er det mellom 30 og 40 søkere til 30 plasser på både barnevernpedagog- og sosionomutdanningen i Finnmark.

Siviløkonom på topp

Aller mest populær er siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole, tett fulgt av jus, politi- og psykologutdanning i de store byene.

På bunnen finner vi idehistorie i Bø i Telemark og havbruk ved Universitetet i Nordland, begge med null søkere i årets opptak.

Totalt har Samordna opptak i år registrert 117 200 søkere. Det er ca.1 400 flere søkere enn i 2012, en økning på 1,2 prosent.

Flere vil jobbe med store barn

5-årig integrert lærerutdanning er blant de utdanningene som vokser mest, opp 15 prosent. Flere enn før vil jobbe med større barn, mens arbeid med de minste barna synker i popularitet. Barnehagelærerutdanningen har en nedgang i søkertall på 18 prosent.

Søkingen til økonomisk- administrative fag, 3-årig ingeniørutdanning og sivilingeniørutdanning har alle økt med 7-8 prosent, mens sykepleierutdanning har økt med 6 prosent.

23.04.2013
13:14
16.12.2013 22:30