JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Barnefamilier får for dårlig sosialstønad

Helsetilsynet er bekymret etter et landsomfattende tilsyn med hvordan kommunene gir økonomisk hjelp til barnefamilier.
13.03.2013
11:00
16.12.2013 22:04

mia.paulsen@lomedia.no

Tilsynet så på sosialhjelp fra Nav for 2012. De betegner funnene som urovekkendende. 59 av 67 kommuner brøt loven.

Sjekket ikke situasjonen

Kommunene kartla ikke ordentlig hvordan barna hadde det: hadde de nok klær, sko og utstyr? Hadde de anledning til å gjøre lekser, være aktive i fritida? Bodde de trygt og godt?

Standardrutiner

Sosialstønad skal være basert på individuelle vurderinger av søkerens situasjon. Men flertallet av kommunene brukte standardrutiner og la for lite vekt på å undersøke situasjonen i de enkelte familiene.

De som jobbet med sosialhjelpen hadde forskjellige syn på hvilke opplysninger de skulle innhente om forsørgeransvar for barn og om barnas behov og livssituasjon.

Kommunene jobbet heller ikke planmessig og systematisk med kompetansebygging og veiledning av medarbeiderne, slik de skal.

Svikt i styringen

Dessuten hadde de ikke rutiner for å sjekke om de faktisk følger loven i arbeidet sitt, og i 88 % av tilsynene fant fylkesmennene alvorlig svikt i kommunenes styring av kartleggingen av barnas situasjon og behov.

-- Blindsone

FOs nye leder for sosionomseksjonen, Lars Semmerud, skal egentlig tiltre 1. april. Han deler tilsynets bekymring, og peker på at FO i mange år har bedt om en nasjonal minstenorm for sosialhjelp.

-- Sosialhjelp til barnefamilier er en sosialpolitisk blindsone, og rapporten viser at tiltak som er iverksatt ikke er nok. Vi bør ha gratis barnehage og SFO, og barnetrygd bør ikke regnes som en del av sosialhjelpen, sier han.

Semmerud mener sviktene viser at det er behov for å styrke kompetansen. Ifølge ham er saksbehandlerne under press av Navs rutiner.

-- Problemet ligger på systemnivå. Nav på fylkesnivå bør lage en plan for hvordan de skal ta vare på barneperspektivet, og det enkelte nav-kontor må jobbe for å få dette inn i opplæringen. Dessuten handler det om politikk. Dette vil FO jobbe videre med, lover han.

13.03.2013
11:00
16.12.2013 22:04