Nei til Y-vei

Regjeringen ønsker å åpne Y-veien inn i barnevernpedagogutdanningen. FOs barnevernpedagoger sier nei.
25.02.2013
11:13
16.12.2013 21:52

solfrid.rod@lomedia.no

Y-veien betyr at fagutdannede uten studiekompetanse kan tas opp på utvalgte høgskolestudier.

I dag finnes en slik ordning for ingeniørutdanningen. Nå ønsker regjeringen forsøk der barne- og ungdomsarbeidere gis opptak på barnevernpedagog- og førskolelærerutdanningen, og helsefagarbeidere får opptak på sykepleier- og vernepleierutdanningen.

Hensikten er å gjøre fagarbeiderutdanningene innenfor helse og sosialfag på videregående skole mer attraktivt, skriver regjeringen i stortingsmeldingen om utdanning til velferd, som kom i fjor.

Vil ikke senke kravene

Seksjonsrådet for barnevernpedagoger støtter ikke en slik prøveordning.

– Framtidas utfordring for barnevernpedagogutdanningen er å styrke innhold, kvalitet og nivå fram til en master, ikke at kravene senkes for inntaket, fastslår seksjonsrådsleder Ellen Galaasen.

Hun viser til Dannelsesutvalget, som i 2009 argumenterte for å styrke allmenndannelsen i høyere utdanning.

– Allmennkunnskapen i studiespesialiserende programmer i videregående opplæring er med på å sikre inngangen i møtet med høyere utdanning, sier Galaasen.

Ikke behov

Hun mener en slik prøveordning kan være hensiktsmessig å vurdere når det foreligger behov for å rekruttere flere til et bestemt yrke, eller for å løse andre samfunnsmessige utfordringer.

Men regjeringens argumentasjon for Y-vei, slik den ligger i utdanningsmeldingen, legitimerer ikke at det trengs en Y-vei inn i barnevernpedagogutdanningen, konkluderer seksjonsrådet.

Galaasen minner om at det allerede finnes en mulig inngang til høyere utdanning gjennom vurdering av realkompetanse. Hun vil gjerne ha utredet hvordan denne ordningen fungerer i dag før det åpnes for prøveprosjekt med Y-veien.

Samarbeid med andre forbund

«Barnevernpedagoger arbeider i felt og utfører oppgaver som krever høy kompetanse. Hensynet til barn, unge og deres behov må stå i sentrum for videreutvikling av utdanningen», konkluderte seksjonsrådet på sitt møte i februar.

Galaasen opplyser at FOs forbundsledelse har initiert samarbeid både innad i LO og med Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet om denne saken.

25.02.2013
11:13
16.12.2013 21:52