JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nei til Y-vei

Regjeringen ønsker å åpne Y-veien inn i barnevernpedagogutdanningen. FOs barnevernpedagoger sier nei.
25.02.2013
11:13
16.12.2013 21:52

solfrid.rod@lomedia.no

Y-veien betyr at fagutdannede uten studiekompetanse kan tas opp på utvalgte høgskolestudier.

I dag finnes en slik ordning for ingeniørutdanningen. Nå ønsker regjeringen forsøk der barne- og ungdomsarbeidere gis opptak på barnevernpedagog- og førskolelærerutdanningen, og helsefagarbeidere får opptak på sykepleier- og vernepleierutdanningen.

Hensikten er å gjøre fagarbeiderutdanningene innenfor helse og sosialfag på videregående skole mer attraktivt, skriver regjeringen i stortingsmeldingen om utdanning til velferd, som kom i fjor.

Vil ikke senke kravene

Seksjonsrådet for barnevernpedagoger støtter ikke en slik prøveordning.

– Framtidas utfordring for barnevernpedagogutdanningen er å styrke innhold, kvalitet og nivå fram til en master, ikke at kravene senkes for inntaket, fastslår seksjonsrådsleder Ellen Galaasen.

Hun viser til Dannelsesutvalget, som i 2009 argumenterte for å styrke allmenndannelsen i høyere utdanning.

– Allmennkunnskapen i studiespesialiserende programmer i videregående opplæring er med på å sikre inngangen i møtet med høyere utdanning, sier Galaasen.

Ikke behov

Hun mener en slik prøveordning kan være hensiktsmessig å vurdere når det foreligger behov for å rekruttere flere til et bestemt yrke, eller for å løse andre samfunnsmessige utfordringer.

Men regjeringens argumentasjon for Y-vei, slik den ligger i utdanningsmeldingen, legitimerer ikke at det trengs en Y-vei inn i barnevernpedagogutdanningen, konkluderer seksjonsrådet.

Galaasen minner om at det allerede finnes en mulig inngang til høyere utdanning gjennom vurdering av realkompetanse. Hun vil gjerne ha utredet hvordan denne ordningen fungerer i dag før det åpnes for prøveprosjekt med Y-veien.

Samarbeid med andre forbund

«Barnevernpedagoger arbeider i felt og utfører oppgaver som krever høy kompetanse. Hensynet til barn, unge og deres behov må stå i sentrum for videreutvikling av utdanningen», konkluderte seksjonsrådet på sitt møte i februar.

Galaasen opplyser at FOs forbundsledelse har initiert samarbeid både innad i LO og med Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet om denne saken.

25.02.2013
11:13
16.12.2013 21:52