JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fylkesnemnda under lupen

Henger det biologiske prinsippet igjen i barnevernet, til tross for politiske føringer om hyppigere omsorgsovertakelser?
07.01.2013
15:35
16.12.2013 21:24

– I dag blandes prinsippene om barne- og familieomsorg og barnevern sammen i en og samme lov. Dette er uheldig og kan forklare hvorfor den biologiske presumpsjon fortsatt er så dominerende, altså at frivillige tiltak skal sørge for at foreldrene mestrer ansvaret så langt det lar seg gjøre, sier Asgeir Falch-Eriksen ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus til forskning.no.

Han studerer bruk av tvang i barnevernet i sin doktoravhandling «The Promise of Trust. An inquiry into the legal design of coercive decision-making in Norway».

Henger etter

Falch-Eriksen frykter at fylkesnemndene, som har myndighet til å vedta omsorgsovertakelser, ikke har fulgt med i timen. Norge har forpliktet seg internasjonalt til å sette prinsippet om barnets beste over hensynet til biologiske foreldres rett til egne barn (det biologiske prinsipp).

Menneskerettighetene nedfelt i FNs barnekonvensjon er ikke godt nok ivaretatt i rettssystemet slik det fungerer i dag, framholder Falch-Eriksen.

Etterlyser de profesjonelle

Han stiller spørsmål ved hvorfor lekfolk har plass i nemnda som skal fatte såpass skjelsettende vedtak som i omsorgsovertakelse. Falch-Eriksen etterlyser flere profesjonsutøvere i fylkesnemndene.

– Det er i det hele tatt en fattig utredning av hva barnets beste interesser går ut på, sier Falch-Eriksen til forskning.no.

07.01.2013
15:35
16.12.2013 21:24