JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Over til valgkomiteen

Konstituert forbundsleder Mimmi Kvisvik stiller seg til disposisjon for valgkomiteen som skal finne nye FO-leder, men sier hun kan leve godt med alle utfall. Landsstyret gir valgkomiteen klart signal om også å lete utenfor dagens ledelse.
11.12.2012
11:48
16.12.2013 21:15

solfrid.rod@lomedia.no

– Det er naturlig at nestleder rykker opp, det forberedte jeg meg på da jeg sa ja til å være nestleder. Men så vet vi at situasjonen er som den er, vi har vært gjennom situasjoner som gjør at opprykk ikke nødvendigvis er det riktigste, sa Kvisvik til landsstyret i går.

Hun har sagt ja til en samtale med valgkomiteen, og anser seg som kvalifisert til ledervervet.

Ber om ekstern kandidat

FOs valgkomite har fått en stor oppgave: Så snart som mulig, og seinest til landsstyremøtet i mars, må de ha klart sitt forslag om hvem som skal lede forbundet.

Komiteens leder, Solveig Nysether, har tidligere uttalt til Fontene at det er vanlig organisasjonspraksis at nestleder rykker opp når leder trekker seg. Men etter gårsdagens landsstyremøte er det klart at jobben ikke blir så enkel.

Et flertall av representantene som tok ordet i saken, argumenterte for å rekruttere forbundsleder utenfor den sittende ledelsen.

– Det er naturlig at nestleder rykker opp, men det må ikke være sånn. I Oppland er vi klare på at vi ønsker en ny leder utenfra, nytt blod, hvis man kan si det sånn, sa Unni Lærum Ekre fra FO Oppland.

Går for Westhrin

John-Ole Jørgensen fra FO Telemark mente saken stilte seg annerledes etter at Henriette Westhrin dukket opp som et aktuelt navn.

– Med sin erfaring og sitt politiske nettverk er hun akkurat det vi trenger nå. FO trenger en leder som er synlig og forsvarer velferdsstaten. Dette er et spørsmål om hva som tjener FO, ikke et spørsmål om hva som tjener Mimmi eller andre enkeltpersoner, fastslo Jørgensen.

Han la til at lederrollen er lettere å definere enn de andre vervene, og lettere å få en ekstern person inn i.

Best for FO

– Konflikten har ikke bare heftet ved de to som har gått av, men ved hele arbeidsutvalget. En leder utenfra er det beste for FO nå, mente også Torild Gunn Kristoffersen fra FO Vestfold.

Randi Hatlem og Gudrun Lidal meldte om flertall for en leder utenfra i henholdsvis Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag.

I forkant av landsstyremøtet hadde organisasjonsutvalget protokollført fra sitt siste møte at ekstern lederjakt ville være å forstå som mistillit til konstituert leder Mimmi Kvisvik. Derfor hadde flere av representantene behov for å understreke at de overhodet ikke hadde mistillit til Kvisvik, men at de av ulike årsaker mener at FO er best tjent med en ny leder utenfra.

– Spørsmålet er hva det er lurt for oss å gjøre nå. Det må være lov å mene at en leder utenfra er det beste, og det må være lov å komme med forslag, fastslo Kristine Hval Blekken fra FO Østfold.

Hun tok til orde for en grundig debatt om hvilke egenskaper valgkomiteen skal se etter.

– Hva er det vi vil, og hvordan skal vi få det vi vil ha? Vi må unngå at valgkomiteen nok en gang finner et vidunderlig menneske som vil gi FO noe, og så fungerer det ikke, sa Blekken.

– Dette har ingenting med mistillit å gjøre. Vi skal være glade for at flere har lyst til å lede FO. Jeg hilser velkommen flest mulig kandidater, sa Anne Grønsund fra seksjonsrådet for barnevernpedagoger.

Tillit på vent i Oslo

Tore Kristiansen fra FO Oslo rapporterte om nokså tynnslitt tillit til hele arbeidsutvalget. Han minnet om at forbundsledelsen på forrige landsstyremøte ga seg selv en prøveperiode på to måneder, og at de ikke besto prøven.

– Alle i AU har et ansvar for at Rigmor Hogstad trakk seg, og nestleder har et særlig ansvar, jamfør kritikken hun framførte på forrige landsstyremøte. Nestleder representerer kontinuiteten, altså åtte år med konflikt. Når det da i tillegg kommer fram at et AU-medlem har følt seg som unyttig idiot og en annen sier at hun ikke en eneste gang i sin tid som AU-medlem har diskutert politikk, da må vi spørre oss om vi har valgt riktig AU, sa Kristiansen.

– Les også: Gode, men usynlige

Vanlig organisasjonspraksis

De som mente løsningen er at Kvisvik rykker opp, brukte i hovedsak organisasjonstekniske argumenter. Når kongressen har valgt en nestleder, ligger det i det en tillit til at den personen kan overta hvis det skulle bli nødvendig, mente Nils Karsholm fra seksjonsrådet for sosionomer og Gry Reinsnos fra seksjonsrådet for vernepleiere.

– Dette er i utgangspunktet styrt av kongressen: Når leder går, rykker nestleder opp uten diskusjon, men når vi først har fått en diskusjon, velger vi i Rogaland å støtte AUs forslag, selv om det innebærer å overlate veldig mye til valgkomiteen, sa Ivar Kvadsheim.

Odd Ravn fra FO Akershus la seg på samme linje.

– Jeg vil sende valgkomiteen et signal om at Mimmi i hvert fall ikke utelukkes, sa Ravn.

Bekymring for haltende AU

Geir Johannessen fra FO Hordaland advarte mot ekstern leder av hensyn til dynamikken i ledergruppa.

– Om vi velger noen utenfra, kan andre føle seg forbigått. Det tror jeg at jeg ville ha gjort. Hvis det betyr et haltende AU, mener jeg internt opprykk er bedre, sa Johannesen.

Han foreslo, og fikk enstemmig støtte til, at ingen profesjon skal kunne ha flertall aleine i arbeidsutvalget. Det betyr at eventuelle eksterne kandidater må være enten barnevernpedagog eller vernepleier.

Mimmi Kvisvik selv forsikret at hun kan leve med alle utfall av valget.

– Jeg håper at jeg blir vurdert, men jeg kan leve med alle løsninger. Jeg vet at det er veldig krevende å være forbundsleder. Jeg ville måtte løfte meg betydelig, og hvis jeg skal gå for det, må jeg ha full tillit og en åpen organisasjon, sa Kvisvik.

11.12.2012
11:48
16.12.2013 21:15