JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nav avviser uføresaker

Nav-klienter i Telemark får ikke lov å søke om uførepensjon. – En ny praksis som er helt forkastelig, sier klinisk sosionom John Ole Jørgensen.
16.11.2012
11:21
16.12.2013 20:57

mia.paulsen@lomedia.no

Jørgensen er terapeut på psykiatrisk poliklinikk ved Telemark sykehus. Han kjenner lovverket godt, og forstår ikke hvordan det kan være i pakt med loven å si nei til å ta imot en søknad om uførepensjon. Han har nylig opplevd at to pasienter som tilhørte to ulike Nav-kontor i Telemark er blitt bedt om å trekke sine søknader om uførepensjon.

– Begrunnelsen var at de måtte få spesialisterklæring først. Men Nav er da forpliktet til å innhente det som trengs etter at de har fått søknaden, sier han.

Fikk ikke levere

Stian Abrahamsen er en av Jørgensens pasienter. For ham var det umulig å levere en søknad om uførepensjon.

– Kurator sa at det ikke var mulig. De måtte ha all dokumentasjonen før vi kunne søke, forteller Abrahamsen.

Det er mange år siden noen foreslo første gang at han skulle søke uførepensjon.

– Men jeg så på det som å gi opp. Derfor ville jeg ikke. Men nå tror jeg det er den beste utveien. Jeg kunne tenke meg en mer stabil inntekt, og slippe å leve helt på grensen hele tida, sier Abrahamsen.

Å stå på arbeidsavklaringspenger betyr at du må levere meldekort hver 14. dag. Det kan være krevende hvis du har så sterk angst at du ikke klarer å stå opp.

Alle kan søke

Nav-leder Målfrid Nygård Laskemoen ved Nav Nome kjenner ikke den konkrete saken, men stiller seg uforstående til at noen ikke får levere søknad om uførepensjon.

– Det måtte være hvis det åpenbart ikke var grunnlag for å søke, enten på grunn av alder eller medisinske forhold, sier hun.

– Men Nav har vel plikt både til å informere hva som trengs av dokumenter og å innhente opplysninger?

– Ja, helt klart. VI har et veiledningsansvar, og alle har rett på å få vurdert en søknad om uførepensjon. Det må være en misforståelse, sier hun.

– Skal avklares først

Kurator Anne Marie Tufte i Nav Nome bekrefter imidlertid samtalen med Stian Abrahamsen og ansvarsgruppa hans.

– Når han står på arbeidsavklaringspenger, må vi først avklare dette mot uførepensjon. Dette er til brukerens beste. Det var ment som et råd fra min side. Jeg oppfattet ikke dette som problematisk, sier hun.

Tufte sier at det er en ny praksis knyttet til uførepensjon. Søkerne må gjennomgå en arbeidsevnevurdering som skal dokumentere at alt er forsøkt før pensjonen innvilges.

– Rutinen går ut på å få folk til å vente med å levere søknad om uførepensjon. Det er det greieste. Men det er ingen som kan nekte noen å levere søknad om uførepensjon, sier hun.

Ifølge Tufte er det Nav forvaltning som har gitt beskjed om den nye praksisen. De har satt en frist for å få saken ferdig opplyst, og ifølge Tufte blir det avslag hvis det lokale Nav-kontoret ikke har fått innhentet nok informasjon innen fristen.

– Men det er ikke bra hvis noen tror at de ikke har rett til å søke om uførepensjon, sier Anne Marie Tufte.

Økonomiske følger

John Ole Jørgensen påpeker at det å vente med å levere søknad om uførepensjon kan få økonomiske følger fordi pensjonen da blir innvilget fra et senere tidspunkt.Tufte mener imidlertid at det dreier seg om to helt ulike utregninger, og at det å vente med å søke om uførepensjon like gjerne være til gunst som til ugunst for søkeren, sier hun.

For Jørgensen er det komplett uforståelig. Ifølge ham regnes uførepensjon og arbeidsavklaringspenger ut fra samme grunnlag.

– Dessuten er uførepensjon en permanent ytelse som gir økt trygghet, sier han.

Arbeidsfordeling

– Dette handler om grensesnittet mellom Nav forvaltning og de lokale Nav-kontorene, mener teamleder for uføreteamet i Nav Forvaltning Telemark, Mehdi Dokaj. Altså arbeidsfordeling. Han tror at opplevelsene bygger på misforståelser.

– Det lokale Nav-kontoret kan ikke nekte å ta imot en søknad. Men av og til er det snakk om ureelle søknader. Da har vi bedt det lokale nav-kontoret om å avklare dette i samråd med brukeren, sier han.

Mehdi understreker at det er Nav lokalt som skal skrive arbeidsevnevurdering og oversende søknader til Nav Forvaltning innen 14 dager.

– Når all dokumentasjonen foreligger, kan vi behandle saken raskt. Vi kan avslå dersom det ikke er nok opplysninger, sier Mehdi.

– Men det må vel gå an å levere en søknad og ettersende for eksempel en legeerklæring?

– Ja. Og hvis ikke søkeren selv kan innhente legeerklæring må Nav-kontoret gjøre det.

– Det kan virke som kommunikasjonen mellom dere og Nav lokalt har vært utydelig?

– Vi har åpne linjer overfor Nav lokalt når de ringer og spør om noe.

– Men når flere Nav-kontor i fylket har oppfattet at de skal avvise søknader, bør kanskje noe gjøres?

– Ja, da må vi gjøre noe for å få en felles tolkning. Ingen skal oppleve at døra inn til nav er lukket.

Uklare beskjeder

John Ole Jørgensen er betenkt over mangelen på klarhet i Nav.

Han er ikke ute etter å ta saksbehandlerne. Han mener bemanningen i Nav er altfor dårlig, og misunner ikke dem som jobber i Nav.

– Men dette er en styrt forvaltningspraksis, og jeg tror mange i Nav ser at dette er uheldig, at det ikke er noe de gjør for å hjelpe pasienten men for å løse andre problemer, sier han.

Jørgensen oppfordrer Fontenes lesere til å være på vakt når brukernes rettigheter blir beskåret.

– Mange er godt kvalifiserte og flinke medarbeidere i Nav. Jeg håper de er oppmerksomme og bruker kunnskapen til å være vaktbikkjer for velferdsgodene våre, sier han.

16.11.2012
11:21
16.12.2013 20:57