JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kritisk i FO-ledelsen

Det falt svært sterke ord mellom AU-medlemmene under FOs landsstyremøte tirsdag. Men arbeidsutvalget fortsetter arbeidet, og skal evalueres på nytt i desember.
17.10.2012
15:47
16.12.2013 20:35

Som Fontene skrev i forrige uke, har forbundsleder Rigmor Hogstad kommet ut av sin selvpålagte tenkeboks, og bestemt seg for å fortsette.

– Jeg ser nå at kritikken fra den øvrige ledelsen ikke bare er rettet mot meg, men mot oss som et lederkollegium, sa Hogstad da. Dette gjentok hun i landsstyret, som har vært samlet i Oslo i to dager. (Saken om kritikken finner du her.)

Under et AU-møte torsdag 11., med veiledning av ekstern veileder, skal ledelsen ha kommet til enighet.

Et særlig lederansvar

Men kritikken av Hogstad fortsatte på landsstyremøtet, – under punktet «Orientering om situasjonen på forbundskontoret». Saken ble innledet med Hogstads redegjørelse. Deretter tok de andre i forbundsledelsen ordet.

– Vi har alle et medansvar, men jeg fastholder at lederen har et særlig ansvar, sa nestleder Mimmi Kvisvik.

– Jeg er en av dem som har vært kritisk til at forbundslederen gikk fra bord i fem uker. Det er jeg fortsatt. Slik jeg ser det, er ingenting forandret, sa Kvisvik.

Skille tydeligere

Hun var den som gikk lengst i å kritisere forbundslederen.

– Rigmor, kjære deg, tenk om du hadde kommet tilbake og vært mer søkende i forhold til hva vi har opplevd mens du har vært borte. Du kom bare tilbake og hadde fasiten. Jeg opplever totalt fravær av egenrefleksjon, sa Kvisvik.

For å bøte på problemet med uklare ansvarsforhold har forbundsledelsen valgt å skille tydeligere mellom intern og ekstern virksomhet.

Nestleder Mimmi Kvisvik har fått et særlig ansvar for administrasjonen har fullmakter tilsvarende forbundsleder overfor de ansatte.

Snuoperasjon

Både forbundsledelsen, de ansattes representant i landsstyret og lederen for arbeidsmiljøutvalget var tydelige på at den snuoperasjonen som ble startet i forbundslederens fravær har gitt ansatte håp om at forholdene kan bli bedre.

– Og den snuoperasjonen har du ikke deltatt i, sa Kvisvik, henvendt til Hogstad.

– Du overlot til meg å holde hånda på rattet. Det, Rigmor, setter deg i et dårlig lys. Jeg er usikker på om jeg får beholde fullmaktene. Det er en forutsetning for meg. En annen forutsetning er at nestlederen ikke avpolitiseres. Hvis det skjer, må FO se seg om etter en ny nestleder, sa Kvisvik.

Full forvirring

AU-medlem Ann-Sabina Soggiu presenterte i sitt innlegg et AU som «mangler overordnet styring», og der det råder full forvirring om hvem som har ansvar for hva.

– Jeg har følt meg som en unyttig idiot, sa Soggiu.

Tone Faugli er det nyeste AU-medlemmet, innvalgt i mars etter at Cato B. Ellingsen trakk seg i januar.

– Jeg har fortsatt ikke diskutert politikk i ledelsen én eneste gang, sa Faugli. Hun beskrev en situasjon på forbundskontoret som til tider har føltes så ubehagelig at hun har måttet forlate huset.

AU-medlem Ellen Galaasen var mest forsonende i tonen:

– Dette handler ikke om én person, men om en organisasjon – om oss, understreket hun.

– Vi i ledelsen har ikke visst hva vi har drevet med. Vi er fem personer som ønsker makt, men er dårlige til å ta kritikk, sa Galaasen.

Lukkede dører

Da saken skulle diskuteres videre, ble møtet lukket for alle andre enn landsstyret og de ansatte ved forbundskontoret.

Snaut tre timer senere ble Fontene sluppet inn igjen. Diskusjonen hadde da ledet til vedtaket:

«Landsstyret tar saka til orientering. Landsstyret ser alvorlig på saka, men stiller seg bak dei prosessane AU har skissert. LS oppfordrer AU til å ta med dei råd og diskusjonar som kom fram i debatten».

Evalueres i desember

I tillegg har AU fått en frist til å bevise at de kan omgjøre ord til handling. Dette skal evalueres 7. desember i et møte med veilederen, forklarte Kvisvik. Landsstyret skal orienteres skriftlig når de møtes igjen 11. og 12. desember.

Det som kom fram i den åpne delen av møtet var lite løfterikt for samarbeidet mellom dere fem i ledelsen? Hvordan ser du på dette?

– Vi har alle sammen sagt at vi skal stå på for å få det til. Praksis evalueres 7. desember, sa nestlederen.

Overordnede prosesser

Rigmor Hogstad ville ikke si noe om hvordan hun hadde svart på kritikken.

– Det var en lukket diskusjon. Jeg kan bare henvise til redegjørelsen min tidligere i dag, sa hun til Fontene.

I den beskrev hun hvordan hun under ukene borte hadde revurdert synet på kritikken AU hadde protokollført i hennes fravær, at hun ville bruke mer tid på overordnede prosesser, og at hun hadde trengt tiden borte for å finne tilbake til grunnen til at hun i sin tid ønsket å bli forbundsleder.

– Jeg har fått reaksjoner på at jeg var for lenge borte. Jeg kan bare si at uten den tida hadde jeg ikke stått her i dag. Jeg har måttet grave dypt for å finne tilbake til motivasjonen jeg hadde da jeg ble valgt, forklarte Hogstad.

Så tok resten av AU ordet.

17.10.2012
15:47
16.12.2013 20:35