JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Protesterer mot nedleggelse

Velferdsviterutdanningen i Oslo trues av nedleggelse. – Vår særegne breddekompetanse trengs, protesterer studentene.
21.09.2012
15:19
14.12.2013 13:00

– Da jeg begynte på velferdsfag, tenkte jeg at det var et up-and-coming studium. Nå kan jeg risikere å komme ut på arbeidsmarkedet med en utdanning som ikke finnes lengre, sier tredje års student Anne Marie Lien.

– Å få flere i arbeid er jo satsningsområde. Der har vi vår styrke. Og så skal vi legges ned. Det henger jo ikke sammen, fastslår Nicoline Haaland.

Bredden fenger

Synkende søkertall og høyt frafall er bakgrunnen for at Høgskolen i Oslo og Akershus har utredet velferdsviterutdanningens framtid. Et flertall i utvalget går inn for å legge ned utdanningen og inkorporere velferdsfaglige emner i sosionomutdanningen og i administrasjon og ledelse.

En slik modell har studentene ingen tro på. De tror ikke deres forholdsvis nye fag vil kunne konkurrere med godt etablerte utdanninger som har eksistert i 40-50 år.

– Selv ville jeg aldri ha valgt verken sosialt arbeid eller administrasjon og ledelse. Sånn tror jeg det er for mange. Breddekompetansen og kombinasjonen av fag fenger mange, sier Haaland.

Fortjener en ny sjanse

Tillitsvalgt for velferdsstudentene, Trond Egil Normann, mener høgskolen har behandlet utdanningen stemoderlig. Dårlig markedsføring, lave søkertall og høyt frafall inngår i en slags selvoppfyllende profeti og brukes som argument for å gi opp i stedet for å satse skikkelig, mener han.

– Administrasjon og ledelse hadde samme problemer for noen år siden. Da valgte skolen å gjøre det vi vil nå, de ga utdanningen nytt navn og innført flere valgfag. De fikk en ny sjanse, det fortjener vi også, sier Normann.

Brede utdanninger

Kristel Mari Skorge, leder ved Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag, har ledet utredningsgruppa, og hører til flertallet som vil legge ned. Hun mener stortingsmeldingen om utdanninger til velferdstjenestene gir klare signaler om en bred bachelor i sosialt arbeid.

I tillegg ønsker hun seg en bachelor i administrasjon og ledelse som gradvis åpner opp for ulike spesialisering, for eksempel innen velferdsfag, inspirert av danskene.

– Jeg ønsker meg en administrasjonsutdanning for offentlig sektor som rekrutterer godt, en bred utdanning med mange valgmuligheter, som er en sterk merkevare overfor praksisfeltet, fastslår instituttlederen.

– Men Rambøl-rapporten viste vel nettopp et behov for den type kompetanse som velferdsviterne har?

– Det er en kjempefin utdannelse som egentlig ikke har fått den plassen den hadde fortjent. Den har kompetanse som jeg mener også andre fortjener å få ta del i.

Må ikke overdramatisere

Mindretallet i utredningsgruppa er på linje med studentene. De vil beholde velferdsutdanningen, men vil ha mer felles undervisning med studentene på administrasjon og ledelse. Dette av økonomiske årsaker. Instituttleder Skorge mener imidlertid at samkjøring ikke alltid lønner seg. Når studentene har ulik basis, risikerer man svært variabelt utbytte av felles undervisning, mener hun.

Saken skal behandles i fakultetsstyret i slutten av september og blir endelig avgjort i høgskolerådet i oktober.

Hvis det ender med nedleggelse, lover Skorge å ta godt vare på de studentene som allerede er i gang.

– Jeg lover at vi skal gjøre en innsats for å markedsføre deres kompetanse i arbeidsfeltet. Og så må de ikke tro, selv om utdanningen legges ned, at den er irrelevant. Kommunalkandidatutdanningen er nedlagt, men de som tok den i sin tid, har gode, ledende stillinger nå. Det er viktig å ikke overdramatisere at et studieprogram forsvinner, avslutter Skorge.

Svært uheldig

Lederen for velferdsviterne i FO, Linda Hye, mener det er et svært uheldig signal hvis Oslo, som var første ute med velferdsviterutdanning, legger den ned.

Hun minner om at dette skjer omtrent samtidig Universitetet i Agder har endret fra bachelor i arbeids- og velferdsforvaltning til bachelor i arbeids- og velferdssosiologi. Dermed er det usikkert om studentene herfra kan være medlemmer i FO, forklarer Hye.

– Kvalifisering og veier inn i arbeidslivet er velferdsviternes kjernekompetanse. Derfor er det et stort paradoks hvis denne utdanningen forsvinner samtidig som flere i arbeid er myndighetenes mål nummer en, fastslår Hye.

21.09.2012
15:19
14.12.2013 13:00