JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Mannefall i barnevernet

Statens barnevern kutter 150 årsverk.
19.06.2012
12:52
16.12.2013 19:34

Bufetat, den statlige barne-, ungdoms og familieetaten, er i ferd med å redusere kraftig i aktiviteten sin. Hele 150 årsverk forsvinner. Til sammen forsvinner 23 statlige institusjonsplasser. Antall statlige familiehjem reduseres.

Kommunal Rapport som har innhentet tallene som får store konsekvenser for både barn, foreldre og FO-medlemmer:

– Region Nord får de største kuttene. Her fjernes rundt 70 årsverk, hvorav 41 institusjonsansatte, 18 ved familie- og nettverksavdelinger og seks i fosterhjemstjenestene.

– Region Vest kutter 40-50 årsverk. Av et samlet kutt på 90 millioner kroner, skal to tredjedeler tas ut i form av færre innkjøp av private institusjonsplasser.

– Region Sør fjerner 34 årsverk, men ingen institusjonsplasser.

– Region Øst kutter 70 millioner kroner. Det går ut over institusjonsplasser (akutt og langtid), statlige familiehjem, færre innkjøp fra private og redusert administrasjon.

– Region Midt-Norge forholder seg i ro.

Gjør for mye

Statens barnevern har påtatt seg flere oppgaver uten at budsjettene har holdt tritt. Kuttene nå er en tilpasning til budsjettrammene, forklarer direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) til avisa.

– Vi ønsker ikke at Bufetat svekkes på noen som helst måte. Det går en eller annen grense ett eller annet sted, med mindre en vil avvikle alle institusjoner til fordel for fosterhjem, sier virksomhetstillitsvalgt for FO i Bufetat, Jan Aarskog, til Fontene.

Ut av riksrevisjonens rapport, Rambøll-rapporten og Bufdirs eget arbeid siste halve året, leser Aarskog at Bufdir trolig gjøres om til et rent fagdirektorat. Det kan inneholde en avdeling for kommunalt barnevern ved siden av avdelingen for statlig barnevern og avdeling for fellestjenester.

Høyre mot Bufetat

Høyre går inn for å legge ned Bufetat og overføre alt ansvar til kommunene. Det kan fort bli en realitet dersom Høyre vinner neste Stortingsvalg og danner regjering.

– Vi har vanskelig for å se for oss at kommunene skal bygge opp eller overta alle institusjonene og fosterhjemstjenestene, sier Jan Aarskog.

– I FO mener vi at vårt forslag om et fagdirektorat som har en statlig andrelinjetjenste og en kommunal avdeling siktet inn mot en førstlinjetjenesten, vil være et godt kompromiss mellom de Høyre og de som har regjeringen i dag.

Private underbud

Aarskog er sterkt kritisk til Høyres klokketro på at institusjonsoppgavene kan løses med samme kvalitetsnivå kun av private selskaper.

– Noe av kritikken mot Bufetat er kostnadsnivået. Det er klart at vi kan få et langt rimeligere barnevern om det offentlige blir lagt ned og private aktører overtar. Men da mister vi kompetanse som er bygget opp over tid. De private konkurrerer på pris, og de største kostnadene er lønn. Hos de private er lønningene så dårlige at de bare rekrutterer folk som kommer helt ferske fra utdanningene eller er ufaglærte.

19.06.2012
12:52
16.12.2013 19:34