Likelønn et spørsmål om vilje

FO-leder Rigmor Hogstad kjøper ikke KS sin påstand om at det mer enn noen gang trengs et moderat oppgjør. – Når er det da tid for likelønn? spør hun.
29.03.2012
10:46
16.12.2013 18:47

solfrid.rod@lomedia.no

Fordi det i går ble brudd i frontfaget, er den økonomiske ramma for kommuneoppgjøret uklar, men KS fastslår at det er behov for et nøkternt oppgjør. Dette på grunn av befolkningsvekst og eskalerende kostnader i kommunal sektor. Det resonnementet holder ikke, mener Hogstad. Hun mener dette er et spørsmål om vilje.

– Det finnes alltid gode argumenter for ikke å prioritere likelønn. Likelønn har ikke blitt prioritert i gode tider, ikke i dårlige tider, og ikke nå som vi har mellomgode tider. Jeg må bare spørre tilbake: Når skal man da prioritere likelønn?

Uttelling for utdanning

Kroner og øre må partene komme tilbake til etter påske, men det viktigste kravet for FO er uttelling for kompetanse.

– Bedre uttelling for vår kompetanse er en viktig del av likelønnskravet, fastslår FO-leder Rigmor Hogstad etter at partene i kommuneoppgjøret møttes i dag morges.

– Barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere utgjør kjernetroppene i velferdsstaten. De må se at kommune-Norge verdsetter dem og deres kompetanse, fastslår Hogstad.

Krever sentral bestemmelse

Siden 2008 har partene i kommunesektoren forhandlet om lønnsmessig uttelling for kompetanseheving.

– Vi må nå få på plass en sentral bestemmelse som gir våre medlemmer med etter- og videreutdanning den lønnsmessige uttelling de har krav på, sier Hogstad.

Kravet om uttelling for kompetanse gjelder både grunnutdanningene på høgskolenivå og etter- og videreutdanninger.

Hele og faste stillinger

Begynnerlønna for FO-ere i kommunesektoren ligger under det såkalte lavtlønnsmålet. Det er uakseptabelt, og må endres for å sikre rekrutteringen, mener Hogstad.

Kommunene er nødt til å tiltrekke seg arbeidskraft med variert utdanning og kompetanse. Særlig øker behovet for ansatte med helse- og sosialfaglig utdanning.

Skal kommunene framstå som attraktive arbeidsgivere, må de sikre flere faste og hele stillinger, krever FO.

Og peker på at lønnsutviklingen i KS-området i framtida må samsvare bedre med lønnsutviklingen i industrien og i staten.

29.03.2012
10:46
16.12.2013 18:47