Legger ned Barnevernvakta

De ansatte i barnevernet i Orkdal orket ikke lenger frivillig helgeturnus. Nå er Barnevernvakta midlertidig nedlagt.
24.01.2012
15:07
14.12.2013 12:54

vibeke.liane@lomedia.no

Vaktene i Barnevernvakta kommer i tillegg til de faste jobbene i barnevernet. Barnevernvakten har vært drevet på «dugnad» siden 2008.

Barnevakta hadde døgnbemanning i helgene, og avklarte akuttsituasjoner over telefonen.

Frivillige vakter

Etter hvert har stadig færre ansatte i barnevernstjenesten ønsket å ta disse vaktene. Før jul var det bare to av de fem ansatte som ville være med på ordningen. – Det er planlagt overtid. Vi kan ikke pålegge noen å ha denne vakta på toppen av full stilling. Ordningen har derfor stoppet opp av seg selv, sier Ellen Wahlmann som er enhetsleder for helse og familie i Orkdal kommune til Fontene.

To løsninger

Nå har Samarbeidskomiteen i orkdalsregionen satt ned en prosjektgruppe som skal finne løsninger som kan stable Barnevernvakta på beina. De skal komme med sin innstilling innen 1. februar.

Prosjektgruppa skal vurdere to løsninger:

– Opprette en egen barnevernvakt i de 13 kommunene.

– Kjøpe tjenester fra barnevernvakta i Trondheim kommune.

Wahlmann vil ikke si hvilken løsning hun syns er best. – Dette er det politikerne i kommunene som avgjør, sier hun.

Hun mener det er vanskelig å si hvilken ordning som er best økonomisk. – Man vet ikke om alle kommunene vil være med i et slikt samarbeid, sier Wahlmann

Ikke lovpålagt

Kommunene er ikke lovpålagt å ha barnevernvakt. Før Barnevernvakta i Orkadlregionen igjen kommer på beina er det legevakta, politiet eller alarmtelefonen for barn og unge som tar henvendelsene. – Faren er at de ikke kommer tidsnok inn i sakene, og i verste fall kan det skje dramatiske ting før barnevernstjenesten kommer inn på dagtid, sier Wahlmann til avisa Sør-Trøndelag.

24.01.2012
15:07
14.12.2013 12:54