Opprørt over pensjonskutt

I går vedtok bystyret å redusere pensjonen for nyansatte. – Det var ikke mulig å få til reelle forhandlinger, sier Tore Kristiansen, leder i FO Oslo.
15.12.2011
13:10
14.12.2013 12:53

Kristiansen mener det hastet for politikerne å få vedtaket til å gjelde for budsjettet for 2012. – Saksbehandlingen gikk med hurtigtog. Vi fikk dem kastet over bordet tre uker etter valget, forteller Kristiansen.

Uten drøftinger

Verken politikerne eller administrasjonen var ifølge Kristiansen villige til å gå inn i reelle drøftinger om saken, eller dokumentere med regnestykket bak tallene. – Hvordan kom de fram til tallet 67,3. Det kan virke som om det er tatt ut av lufta, sier han.

Ansatte i Oslo kommune har akseptert å ha en lavere lønn enn det som er vanlig i kommune-Norge for å ha en gunstig pensjonsordning. – I realiteten får nyansatte nå en nedgang i lønna. De er på samme stige som oss andre. Og det skjedde uten forhandlinger, sier Kristiansen.

Tilbakevirkende kraft

Det er ikke bare nyansatte som kan bli rammet i pensjonskuttet. – Hvis man har vært ansatt i kommunen i 20 år og tar ut ett års permisjon for å gjøre noe annet vil pensjonen bli regnet ut fra 67,3 prosent. Vedtaket har tilbakevirkende kraft, hevder Kristiansen.

Utreder egen pensjon

Samtidig som politikerne kutter i pensjonen til nyansatte utreder politikerne sin egen pensjonsordning. – Der er prosessen etter boka. Forslaget legges fram på vårparten, og blir gjenstand for forhandlinger. Vi hadde ønsket at de valgte samme prosessen når de kuttet i de ansattes pensjon.

Det har ikke lykkes Fontene å få en kommentar fra Høyres representanter i bystyret.

15.12.2011
13:10
14.12.2013 12:53