Sosialt arbeid – nødvendig i psykisk helsevern

Det sosialfaglige og sosialpsykiatriske perspektivet marginaliseres i psykisk helsevern. Bekymringen dreier seg ikke om snever profesjonskamp: Vår påstand er at det er blitt mindre plass til å jobbe med folk i deres livs sammenheng, skriver Olav Sanness Vika og Brit Jørgensen. Les hele artikkelen i PDF-format
12.12.2011
11:21
14.12.2013 12:53
12.12.2011
11:21
14.12.2013 12:53

Mye lest