JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fulgte ikke opp

Kommunene og Nav har ennå ikke greid å kartlegge lønnsforskjellene mellom statlig og kommunalt ansatte i Nav. FO-leder Rigmor Hogstad ber dem ta seg sammen.
15.09.2011
13:12
16.12.2013 17:01

mia.paulsen@lomedia.no

– Dette er et alvorlig signal til KS som arbeidsgiverorganisasjon om å stramme opp medlemmene sine slik at de forholder seg til avtalen, sier Rigmor Hogstad.

Hennes kommentar er knyttet til en ny undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet om lønns- og arbeidsvilkår for kommunalt ansatte i Nav-kontor. Undersøkelsen ble presentert i dag.

Dårligere lønn

Det har lenge vært kjent at kommunalt ansatte i Nav opplever at de er dårligere lønnet enn statlig ansatte. Den nye undersøkelsen bekrefter dette. 49 prosent av de personalansvarlige i Nav-kontorene sier ja til påstanden om at kommunalt ansatte er dårligere lønnet enn statlig ansatte. 66 prosent av de tillitsvalgte svarte at kommunalt ansatte har litt eller mye dårligere lønn enn statlig ansatte.

Skulle dokumentere

AFIs undersøkelse har utgangspunkt i at partene i 2008 ble enige om å dokumentere forskjeller i lønns- og arbeidsvilkår mellom statlig og kommunalt ansatte i Nav. Forskerne fant at bare om lag 52 prosent av kommunenes personalansvarlige kjente til at det var gjort kartlegging. Der hvor det var foretatt kartlegging, hadde det som regel ført til endring, særlig når det gjaldt lønn.

«Ikke grunnlag»

Avdelingsdirektør Hege Mygland i KS Forhandling mener at materialet i undersøkelsen ikke gir grunnlag for å si at 50 prosent av kommunene ikke har kartlagt lønnsforskjellene. Hun sier at funnene relaterer seg til de som har svart på undersøkelsen, og at i mange tilfeller er det andre enn personallederne som har gjort kartleggingen, for eksempel Nav-lederen.

– Hovedbildet viser at det er foretatt en kartlegging, men at det er variabelt hvilken form kartleggingen har tatt. Vi mener at avtalen er fulgt opp, sier hun.

Mygland understreker også at det ikke står i møteboka at kartleggingen skal skje i fellesskap.

Fornøyd

Avdelingsdirektør Mygland sier også at AFI-undersøkelsen er et resultat av forhandlingene mellom partene i 2010.

– Vi er fornøyd med at det er foretatt en utligning av lønns- og arbeidsforhold. Dette er forhold som må løses lokalt, og undersøkelsen viser at dette har lokale parter tatt tak i, sier hun.

Er etterspurt

Rigmor Hogstad forteller at FOs tillitsvalgte i Nav har vært opptatt av å etterspørre kartleggingene.

– Men de tillitsvalgte har full stilling. Og dette ble avtalt i en periode hvor man hadde mye å gjøre, og hvor fokus lå på å få etablert systemene og få ned restanser. Det er arbeidsgiverne i kommunene som har forutsetninger til å kartlegge. De sitter på både systemer og mennesker til å utføre det, sier hun.

Vil ta det opp

Til neste år er det hovedtariffoppgjør, og Hogstad vil gjerne ha en diskusjon i LO kommune med tanke på å be KS få gjennomført kartleggingen før oppgjøret.

Lokalt

Hege Mygland har notert seg at både personalledere og tillitsvalgte sier at det fortsatt er lønnsforskjeller mellom ansatte i statlig og kommunal del av Nav-kontorene, og at de går i kommunalt ansattes disfavør.

– Dette må tas tak i ved vårens lønnsoppgjør. Men det må løses lokalt, sier hun.

Spørsmål om vilje

Rigmor Hogstad mener at forskjellene kan og bør fjernes.

– Jeg kjenner til at noen kan tenke seg et eget avtaleverk for Nav. Men jeg tror det vil være direkte skadelig å skille ut bransjer i det kommunale og statlige avtaleverket. En annen sak er at man kan gjøre endringer i de to tariffavtalene slik at de nærmer seg hverandre, til beste for begge. Dette kan løses, og er et spørsmål om vilje, sier hun.

15.09.2011
13:12
16.12.2013 17:01