SV kutter mest

SV kutter oftest i sosialhjelpen hvis ungene dine tjener penger. – Mangel på politisk innlevelse, forklarer Georg Rønning i Fattignorge.
09.09.2011
13:52
16.12.2013 16:56

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

Fontene har gått gjennom statistikk fra landets kommuner*.

– 36% regner med barns inntekt ved utmåling av sosialhjelp

– 80% regner med barnetrygd ved utmåling av sosialhjelp

– 89% regner med kontantstøtte ved utmåling av sosialhjelp

Det betyr at sosialhjelpsmottakere i disse kommunene får redusert nødhjelp hvis de har noen av disse typene inntekt.

– Ingen av partiene er i stand til å lage et system tilpasset brukerne, for politikerne har ikke vært der selv. Når man er god og mett og har hytte og bil, er man ikke i stand til å forestille seg hvordan det er å lure på om du har nok mat, sier styreleder Georg Rønning i Foreningen Fattignorge.

Harde vilkår med SV

Seks kommuner fikk SV-ordfører ved lokalvalgene i 2007. Har de seks innfridd løftene om å dele godene og vise solidaritet med vanskeligstilte?

– 50% kutter sosialhjelpen hvis ungene har inntekt.

– 50% kutter sosialhjelpen til dem som mottar barnetrygd.

– 67% kutter sosialhjelpen til familier som mottar kontantstøtte.

– Endringer i sosialhjelpen skjer ofte fra rådmannskontoret, uten at verken ordføreren eller de andre politikerne vet om det, påpeker Georg Rønning.

– Hvordan skal velgerne ha noen innvirkning da?

– Gjennom å påvirke. Møt opp i kommunestyret, delta i debattene, gå og fortell politikerne hvordan det er. Alene kan du pirke svakt i en politiker, men hvis tjue gjør det, merker hun det, sier Rønning.

Det kan trengs når vi ser videre på reduksjon i sosialhjelpen. Ordførerne er rangert ut fra kutt basert på barns inntekt:

Fremskrittspartiet

Partiet som kjemper "for folk flest" fikk 17 FrP-ordførere etter siste valg, hvorav 15 har rapportert tall.

– 47% kutter sosialhjelpen hvis barna har inntekt.

– 87% kutter sosialhjelpen til mottakere av barnetrygd.

– Alle kutter hjelp til dem som får kontantstøtte.

Venstre

Partiet som markerer seg for like muligheter, har 13 ordførere.

– 46% kutter sosialhjelpen hvis barna har inntekt.

– 92% sosialhjelpen til mottakere av barnetrygd.

– Alle kutter sosialhjelpen til familier som mottar kontantstøtte.

Kristelig forkeparti

Partiet med familien i sentrum, har 27 ordførere.

– 44% kutter sosialhjelpen hvis barna har inntekt.

– 74% kutter sosialhjelpen til mottakere av barnetrygd.

– 85% kutter sosialhjelpen til familier som mottar kontantstøtte.

Senterpartiet

Partiet som lover et levelig liv i distriktene, har 84 ordførere hvorav 82 har rapportert tall.

– 40% kutter sosialhjelpen hvis barna har inntekt.

– 84% kutter sosialhjelpen til mottakere av barnetrygd.

– 91% kutter sosialhjelpen til familier som mottar kontantstøtte.

Høyre

Det etter sigende nye velferdspartiet har 79 ordførere.

– 37% kutter sosialhjelpen hvis barna har inntekt.

– 80% kutter sosialhjelpen til mottakere av barnetrygd.

– 86% kutter hjelp til familier som mottar kontantstøtte.

Arbeiderpartiet

Partiet hvor "alle skal med" har 182 ordførere.

– 32% kutter sosialhjelpen hvis barna har inntekt.

– 79% kutter sosialhjelpen til mottakere av barnetrygd.

– 90% kutter sosialhjelpen til familier som mottar kontantstøtte.

Lokale lister

Disse har 19 ordførere av ulike politiske avskygninger.

– 32% kutter sosialhjelpen hvis barna har inntekt.

– 74% kutter sosialhjelpen til mottakere av barnetrygd.

– 79% kutter sosialhjelpen til familier som mottar kontantstøtte.

Kystpartiet

Partiet har 2 ordførere.

– Ingen av dem kutter sosialhjelpen hvis barna har inntekt.

– Begge kutter sosialhjelpen til mottakere av barnetrygd.

– Begge kutter sosialhjelpen til familier som mottar kontantstøtte.

Rødt

De tidligere tilhengerne av Folkerepublikken Kina har én ordfører, som hverken kutter sosialhjelpen ved barns inntekt, barnetrygd eller kontantstøtte.

*Regnestykket bygger på kommunenes innrapportering til staten, KOSTRA, som publoseres av Statistisk Sentralbyrå. Fire kommuner hadde ikke levert fullstendige tall på utmåling av sosialhjelp. Dermed er 426 kommuner med i beregningen.

09.09.2011
13:52
16.12.2013 16:56