Uvanlig liv

Svein Olav Kolset:
En sjelden kar
En fars beretning
Dinamo forlag 2011
07.07.2011
09:41
14.12.2013 12:50

Torgeir er 35 år. Hans far forteller om hvordan det er å leve med at Torgeir er multihandikappet. Hvordan familien har vent seg til at livet sammen ikke ble som de hadde planlagt. Hvordan Torgeir har oppnådd et godt liv. Boka handler om de kampene Torgeir og hans hjelpere kjemper.

Men boka handler også om vårt felles ansvar for Torgeir og andre som han, og om at reformarbeidet må fortsette. Nå har det stoppet opp, mener Svein Olav Kolset.

Kolset vil også minne oss om at vi må diskutere vanskelige spørsmål om hvem som bestemmer over livet, hva som gir mennesker verdi, og hvordan og om hva forskningen skal foregå.

07.07.2011
09:41
14.12.2013 12:50