JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fra storm til stille

Steile fronter stod mot hverandre i vedtektsdebatten. Men da avstemmingen var over, mente både flertallet og mindretallet at de kan leve godt med vedtaket.
17.06.2011
11:35
14.12.2013 12:50

solfrid.rod@lomedia.no

– Vi har fått et godt og avgjørende vedtak, som gjør det mulig for AU å gå videre med utdanningssaken, konstaterte forbundsleder Rigmor Hogstad. Hun stod bak flertallsforslaget, som fikk 19 stemmer da landsstyret i går fattet vedtak.

– Jeg lever godt med dette. Debatten og vedtaket slår fast at seksjonene har sin autonomi. Landsstyret fravek ikke det kongressen i 2010 fastslo om seksjonsrådenes plass og mandat, sier AU-medlem og leder for barnevernpedagogene Ellen Galaasen. Hun stod bak mindretallsforslaget som fikk ni stemmer.

Lang historie

Hvem har makt og myndighet til å bestemme hva i FO? Og hvordan er forholdet mellom arbeidsutvalget, seksjonsrådene og landsstyret mellom kongressene? Disse spørsmålene har vært drøftet grundig i hele FOs historie. Om det vitnet sakspapirene til dette landsstyremøtet, en historisk gjennomgang av vedtektsendringer.

Innstillingen fra arbeidsutvalget var delt. Flertallet, bestående av leder Rigmor Hogstad, nestleder Mimmi Kvisvik og leder for sosionomseksjonene, Anna-Sabina Soggiu, mener seksjonene har ansvar for å utvikle og ivareta yrkesfaglig og profesjonsspesifikt arbeid, men at vedtaksmyndigheten ligger i landsstyret.

Ubrutt profesjonslinje

Cato Brunvand Ellingsen og Ellen Galaasen, som leder henholdsvis vernepleier- og barnevernpedagogseksjonen, stod bak et mindretallsforslag. De mener det er et viktig prinsipp at det kun er seksjonens kongressvalgte medlemmer som har innstillings- og vedtaksmyndighet i særegne yrkesfaglige saker mellom kongressene.

Mens flertallet mener AU skal innstille overfor landsstyret i alle saker, ønsker mindretallet at AU skal nøye seg med å utrede i slike saker. Det er ikke naturlig at AU-medlemmer som ikke ville hatt stemmerett i seksjonsvise avstemminger i landsstyret og på kongress, skal ha det i arbeidsutvalget, mener de to.

Helhetlig ledelse

Debatten avdekket grunnleggende uenighet om hvordan FO skal ledes, hva helhetlig ledelse betyr, når en sak blir av særlig yrkesfaglig karakter og hvordan konflikt varsles og behandles.

AUs flertall vektla kongressens påbud om helhetlig ledelse.

– Hvordan skal jeg ivareta mitt ansvar for helhetlig ledelse hvis jeg ikke skal mene noe om yrkesfaglige saker, som er ett av FOs tre bein, undret nestleder Mimmi Kvisvik.

– Vi er alle valgt av kongressen til å ivareta alle FOs 26 000 medlemmer, sa AU-medlem og leder for sosionomene, Anna-Sabina Soggiu. Og understreket:

– Jeg er ikke øverste leder for sosionomene i FO. Det er det Rigmor som er, som forbundsleder.

To forskjellige ting

Mindretallet presiserte på sin side at det er forskjell på å ivareta og bestemme over.

– Jeg er valgt til å ivareta det som er best for sosionomene, ikke til å bestemme hva som er best for dem. For meg er det klart at det er vernpleierne i FO som bestemmer vernepleiernes politikk, fastslo Ellingsen.

Espen Søyland, landsstyrerepresentant for vernepleierne, så ingen motsetning mellom helhet og autonomi.

– Jeg er ikke enig med barnevernpedagogene i politikk, men jeg mener de må få bestemme selv. De må få vedta dette i egen seksjon, og så skal jeg støtte dem etter å eventuelt å ha vurdert hvilke konsekvenser den har for meg, sa Søyland.

– Alvorlig

– Flertallsforslaget innebærer at AU kan justere saker som kommer fra seksjonsrådene. Det betyr at seksjonsrådene gjøres om fra kongressvalgte aktører for sin profesjon til rådgivende utvalg. Et forslag som tapte på kongressen i 2006 og som ikke ble fremmet igjen i 2010. Dette er alvorlig, sa Ellen Galaasen.

Hun minnet om at FO ikke er en hierarkisk organisasjon, men har en komplisert struktur der flere organer velges av og svarer for kongressen.

Et spørsmål om tillit

Flere av representantene argumenterte for at alle, uansett profesjon, må ha tillit til at arbeidsutvalget ivaretar dem. FOs mål er ambisiøse og må jobbes mot av ett sterkt fellesskap, ikke av tre parallelle organisasjoner, påpekte blant andre Inger Lisbet Hegland fra FO Sør-Trøndelag og Tone Faugli fra FO Akershus.

Ved stemmelikhet er det tre barnevernpedagogstemmer i AU. Da må jo jeg som vernepleier kunne stole på at AU ivaretar mine interesser, sa Unni Lærum Ekre fra FO Oppland.

Et spørsmål om makt

– Dette er ikke et spørsmål om tillit. Det er et spørsmål om makt. Og vi er uenige om hvordan vi skal forvalte den makten, repliserte Anne Grønsund, landsstyrerepresentant for seksjonsrådet for barnevernpedagoger.

– Dette handler ikke om å abdisere forbundslederen i yrkesfaglige spørsmål eller om at AU ikke skal ha noen funksjon i yrkesfaglige spørsmål. Det handler om at vedtaksmyndigheten må gå fra vernepleier til vernepleier, fra sosionom til sosionom og fra barnevernpedagog til barnevernpedagog, sa Grønsund.

Hun presiserte at innstillingsrett gir mye makt, fordi innstillinger sjelden snus. Dersom innstillingsretten ligger til AU, forskyves makt fra seksjonene, advarte Grønsund.

Dramatisk

Hun fremmet forslag om å utsette saken fordi hun mente det var behov for å utrede nærmere hva vedtaket ville bety for den praktiske politikkutformingen i FO. Et forslag hun seinere trakk fordi hun mente debatten hadde gitt svar på vesentlige spørsmål.

Såpass dramatisk fortonte det seg også for Tone Faugli (FO Akershus), Unni Lærum Ekre (FO Oppland), Randi Skavhaug (FO Troms), Marit Isaksen (FO Sør-Trøndelag og Tor Inge With (FO Hedmark). Om ikke saken avklares endelig i dette landsmøtet, må FO avholde ekstraordinær kongress, foreslo de.

Omkamp uansett

Cato B. Ellingsen avdramatiserte det hele.

– Uansett hvilket syn som vinner fram her i dag, kommer vi til å leve godt med det. Det blir uansett omkamp på kongressen i 2015, sa Ellingsen i debatten.

Ellen Galaasen forsikrer at hun også lever godt med dette vedtaket.

– Debatten og vedtaket slår fast at seksjonene har sin autonomi. LS fravek ikke det kongressen i 2010 fastslo om seksjonsrådenes plass og mandat. Seksjonsrådene svarer for kongressen og seksjonene i LS gjør vedtak i ny politikk for den enkelte profesjon, sier hun.

Nå må FO heve blikket fra interne debatter i FO og ta ansvar for å synliggjøre god utdanningspolitikk i sluttspurten av Kunnskapsdepartementets arbeid med stortingsmeldingen, mener Galaasen.

Hvis dette vedtaket er greit for deg, hvorfor stod du ikke bak AUs flertallsforslag i innstillingen?

– Jeg mente det var viktig å være tydeligere på at AU anerkjenner kongressens vedtak og vedtektene. Men så lenge landsstyret er tydelig på at grunnplanets vilje skal anerkjennes, er det viktigst for en medlemsorganisasjon som FO.

Trenger presisering

Forbundsleder Rigmor Hogstad sa at det åpenbart er behov for presisering av vedtektene. Hun la ikke skjul på at det er krevende å være forbundsledelse med grunnleggende ulik fortolkning av vedtektene. Det bør ledelsen og landsstyret slippe å bale med etter neste kongress, mener Hogstad.

17.06.2011
11:35
14.12.2013 12:50