JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ulik praksis for konting

Under den første eksamen i rettslære satt Marius Breiby på legevakta. Andre forsøk var rett etter tre dødsfall i nær omgangskrets. Høgskolen i Oslo nektet sosionomstudenten å gå videre til 2 året fordi han ikke hadde bestått.
14.06.2011
11:06
14.12.2013 12:50

30-åringen fikk registrert to stryk til eksamen og manglet 10 studiepoeng for å komme videre i studiet.

Avdelingsstyret ved studieretning for samfunnsfag vedtok i 2008 at man må ha stått ved alle eksamenene for å gå videre til neste studieår. Reglene er hjemlet i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo. Kravet om at man må ha bestått ved alle eksamenene for å gå videre gjelder blant annet for studiet i sosialt arbeid og barnevernpedagoger. De som studerer til velferdsviter kan ha et etterslep, og likevel gå videre til neste studieår.

Breiby reagerer på at Høyskolen i Oslo opererer med forskjellig praksis på de forskjellige studieretningene.

– Ved ingeniørutdanningen kan de ha ett etterhengsfag og likevel gå videre i utdanningen. Jeg mener at «Matte 1000» er langt mer sentralt i ingeniørfaget, enn innføring i rettslære er for at en student skal henge med i undervisningen i sosionomfaget, sier Breiby.

Avslag

Han syns det er uhensiktsmessig man ikke kan ha et etterheng på 10 studiepoeng for å gå videre i studiet.

I anken la Breiby ved attesten fra Legevakten, hvor det står svart på hvitt at han har et solid kutt i fingeren på tidspunktet de andre studentene satt ved eksamensbordet. At det hadde vært tre dødsfall i omgangskretsen nevnte han ikke.

– Jeg ville ikke virke sutrete, sier Breiby.

Attesten fra Legevakten kom på avveie i administrasjonen. I svaret fra kontorsjef Ken Henry Hyttemoen står det:

«I henhold til Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo §5-4 (I) står det at legeerkæring skal fremlegges i eksamensdagen eller innen en uke etter eksamensdatoen. Vi kan ikke se å ha mottatt noen legeerklæring og du står derfor registrert med to tellende forsøk i dettet emnet. Det betyr at du kun har ett forsøk igjen på eksamen i dette emnet. »

Likebehandling

Legeattesten har kommet til rette og studieadministrasjonen innvilget Breiby muligheten for to nye forsøk istedenfor ett. Neste eksamen i «Innføring i rettslære» er våren 2012, noe som innebærer ett års studiepause.

–Reglene gjøres kjent for nye studenter ved studiestart. Studenter må bekrefte at de har lest fagplanen, og dermed satt seg inn i reglene for studieprogrersjon når de registrerer seg ved studiet, sier kontorsjef Ken Henry Hyttemoen til Fontene.

Han forteller at stadig flere studieretningen går inn for ordningen med at man må stå i alle emnene for å gå videre.

– Hensikten med at hvert studieår må være bestått er at studenten skal kvalifisere seg og vise at man har kunnskap nok til å fortsette studiet. Kunnskap fra et studieår bygger på kunnskap fra forrige studieår, framholder Hyttemoen.

Han mener likebehandlingen av studentene veier tungt.

– Det er sjelden vi gjør unntak. Studenten må vise at de har nødvendig kunnskap for å fortsette studiet, fastholder Hyttemoen.

Snever likebehandling

Breiby mener det er en snever definisjon av likebehandling. Og mener saken er prinsipiell og at mange studenter lider under systemet.

– Hvis det er sånn at det er opp til høgskolene rundt i landet, og administrasjonen for det enkelte studiet er det utrolig forskjellsbehandling av studentene.

Anket og sto

Etter å ha fått avslag på søknaden å avvike studieprogresjonen anket Breiby sensuren av eksamensoppgaven i «Innføring i rettslære» fra i vår, hvor han forklarte livssituasjonen han var i da han avla eksamen. Han har nå fått ståkarakter i faget og kan fortsette studiene til høsten.

–Jeg burde kanskje ikke ha gått opp til eksamen i den situasjonen jeg var i, men jeg tenkte at det var viktig for meg å komme videre, og at jeg eventuelt kunne konte til høsten. Jeg hadde ikke satt meg godt nok inn i regelverket, innrømmer Breiby.

Ønsker debatt

Selv om studiesituasjonen har løst seg for Breiby mener han ulikekravet til studieprogresjon bør belyses.

– Det er det prinsipielle jeg er opptatt av. Jeg kan ikke forstå at Høgskolen i Oslo har forskjellig praksis for forskjellige studieretninger.

14.06.2011
11:06
14.12.2013 12:50