JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Kommunen må bla opp

Fredrikstad kom dårlig ut da barnevernet fikk 400 nye stillinger. FO Østfold krever at lokalpolitikerne blar opp. Ordføreren lover ingenting.
09.05.2011
14:37
14.12.2013 12:50

– Det er god økonomi å ha et godt barnevern, sier Ingrid Merete Dahle, FOs hovedtillitsvalgte i Fredrikstad kommune. Hun mener politikerne må finansiere de stillingene de har erkjent at byens barnevern trenger.

Søkte om åtte, fikk to

Østfold fylke fikk til sammen 26 stillinger. Av disse fikk bykommunen Fredrikstad bare to, til tross for mangeårig kapasitetskrise og søknad om åtte stillinger.

Bakgrunnen for kommunens søknad om åtte stillinger var et ønske om å komme ned på 15 saker per ansatt, ikke 18 saker som nå.

– Bordet fanger

Dessuten har Fredrikstad et stort rusmiddelmisbrukermiljø, og kompleksiteten i sakene varierer mye.

– Barnevernet i Fredrikstad sitter i dag og produserer erstatningssaker fordi saksbehandlerkapasiteten er mangelfull, sier Dahle.

FO mener Lysbakkens løft forplikter kommunene.

– Vi vil kreve at kommunepolitikerne av eget budsjett oppretter de seks stillingene vi ikke fikk øremerkede midler til. Det var tverrpolitisk enighet om at vi trengte åtte stillinger. Bordet fanger, sier Kristine Hval Blekken, fylkessekretær i Østfold FO.

Ingen god valgkampsak

Blekken er imidlertid ikke veldig optimistisk. Barnevern er ingen god valgkampsak, mener hun, og tror kommunepolitikerne vil satse på effektivisering og omprioritering.

– Politikerne har et ansvar og bør heller se på hvordan de skal få til en inntektsøkning. En økning av eiendomsskatten kan være et bra virkemiddel, sier Dahle.

Hva skjer om barneverntjenesten i Fredrikstad kommune ikke får tilstrekkelig antall stillinger?

– Det går som alltid ut over barna, og særlig de barna som ikke har noen andre enn barnevernet å støtte seg til, sier Blekken.

Trang kommuneøkonomi

Ordfører Eva Kristin Andersen (FrP) sier til Fontene at Fredrikstad har en trang økonomi og at de må se på hvordan ressursene utnyttes i barnevernstjenesten. Det kan bli snakk om omprioriteringer.

Vil kommunen klare å finansiere de seks stillingene som kommunestyret har sagt barnevernet trenger men som dere ikke fikk øremerkede midler av staten til?

– Vi er veldig glade for de to stillingene vi fikk og den store potten til kompetanseheving for de barnevernsansatte. Når de gjelder de seks stillingene du nevner, jobber administrasjonen med saken, men den er ikke politisk behandlet. Derfor må jeg få komme tilbake til dette på et seinere tidspunkt, sier Andersen.

Høyt sykefravær

Sykefraværet i Fredrikstad barnevern var på hele 15,6 % i 2009. Det har gått noe ned og var i desember i fjor i overkant av 12 %. Blekken mener at det høye sykefraværet godt kunne kommet fram i søknaden, men at HMS-tiltak generelt ikke skal være grunnlag for øremerkede midler fra staten.

Kommunen har også drevet en praksis med innleide tjenester fra Oslo via Barnevernkompetanse AS.

– Dette er heldigvis under avvikling. Her har kommunen gjort en bra jobb, sier Blekken.

Jubel i Eidsberg

I landkommunen Eidsberg var det jubel da fordelingen ble kjent. Kommunen fikk de to stillingene de søkte om.

– Nå kan vi kanskje komme dit at vi ikke bryter loven hver eneste dag. Ved årsskiftet hadde vi om lag 45 på venteliste. Deler vi den på to nye stillinger, kommer vi nesten ajour, fastslår barnevernleder Roger Sommernes.

Han mener hver saksbehandler kan behandle 20 saker, selv om det er litt for mye og ikke helt faglig forsvarlig.

– Vi kan leve med dette på kort sikt fordi vi har en erfaren stab og lavt sykefravær. Fordi vi ønsker å hjelpe så mange som mulig, strekker vi strikken langt med 20 saker per saksbehandler, forteller

Vil ha mer å gjøre

Meldingene til barnevernet i Eidsberg har doblet seg på tre år, og mange flere trenger nå tyngre tiltak. Økt bevissthet om barnevernet gir flere meldinger, de ansattes kompetanse har økt, og forståelsen av omsorgssvikt er bedret, mener Sommernes.

– Vi ønsker jo at mange saker skal avdekkes og meldes selv om vi av denne grunn får enda mer å gjøre, sier ungdomskonsulent Sven Erik Windt, FOs hovedtillitsvalgte i Eidsberg kommune.

Må synliggjøre uløste oppgaver

Hvilket råd har dere nå til kollegene i Fredrikstad?

– De bør tørre å synliggjøre det de ikke får gjort. Ingen saksbehandlere bør jobbe på faglig akkord med seg sjøl. Synliggjøringen bør først tas internt. Virker ikke det, kan mediene være en aktuell arena. Politikerne i Eidsberg mener at vi må satse mer på barnevern, og vi er enige. Men så har vi heller ikke latt kommunepolitikerne eller administrasjonen slippe unna.

Hva kan FO sentralt gjøre?

– FO må ikke slippe taket i kravet om flere øremerkede midler til kommunale barnevernstillinger. Statsråd Lysbakken har snakket om 1500 stillinger. Det løftet må han holde, sier Roger Sommernes.

09.05.2011
14:37
14.12.2013 12:50