Om helse og migrasjon

Bernadette N. Kumar og Berit Viken (red.):
Folkehelse i et migrasjonsperspektiv
Fagbokforlaget 2010
10.01.2011
16:06
14.12.2013 12:48

Det er ingen oppskrifter på hvordan helsearbeidere i Norge skal forholde seg til pasienter fra forskjellige etniske bakgrunner. Men det finnes mange verktøy, og redaktørene av denne boka mener først og fremst en åpen holdning er til hjelp.

Begreper som migrasjon, etnisitet og kultur brukes av og til litt ubevisst, og forfatterne drøfter disse begrepene. De analyserer også forholdet mellom begrepene «etnisitet» og «rase», og hva som er fornuftig begrepsbruk i et folkehelseperspektiv.

Boka legger vekt på forebygging, helhetstenking og muligheter for samhandling.

Den retter seg mot helsefagstudenter og helsepersonell.

10.01.2011
16:06
14.12.2013 12:48