Arnhild Skaanes

Vernepleier, hovedtillitsvalgt i Trondheim
På kongress for første gang
– Jeg får flere henvendelser fra medlemmer som ikke får rammer til å gjøre jobben sin. Som at de mangler penger til å fatte vedtak i barnevernet. Jeg anbefaler dem å gå tjenestevei. Hvis det ikke går, bruke lokal tillitsvalgt og verneombud. I siste instans bruke kommunens varslingstjeneste. Der skal de være sikret anonymitet.
27.11.2010
11:51
14.12.2013 12:47
27.11.2010
11:51
14.12.2013 12:47