- Løft roperten!

– FO-ere ser velferdsstaten bedre enn de fleste. Bruk stemmene deres til å skrike opp om svikt, sa nestleder Mimmi Kvisvik da hun i ettermiddag dukket opp av verktøykassen til kampanjen Uredde stemmer.
24.11.2010
18:59
14.12.2013 12:47

solfrid.rod@lomedia.no

Til låtene ”You´re the voice, try to understand it” og ”Stemme til de stemmeløse” sparket FO i gang Uredde stemmer. Hensikten er å synliggjøre svikt i velferdsstaten. Visjonen er en sterkere velferdsstat.

Bedre verktøy

Ikke noe radikalt nytt, påpekte Kvisvik, men bedre verktøy for å være uredde stemmer på arbeidsplassen, i lokalsamfunnet og på sentralt nivå.

Tilgjengelig statistikk, fakta, uttalelser, nyttige nettsteder, kronikker og materiell er blant verktøyene som skal dukke opp av kassen.

Piloter underveis

Rogaland, Østfold og Vest-Agder har vært pilotfylker, med fokus på henholdsvis New public management, Nav og vold i nære relasjoner.

De delte sine erfaringer med kongressen, og oppfordret alle avdelinger til å sette i gang.

I Østfold er de uredde stemmene noe hindret av sykefravær, permisjoner og korte tidsfrister.

– Husk å forankre godt i klubben. Det er viktig å ha flere å spille på, slik at ting ikke stopper opp hvis noen blir syke eller reiser på ferie, lød rådet fra Espen Søyland.

Han sa at viljen er stor til å stå på videre for et bedre arbeidsmiljø og mer rom for å utøve sosialfaglig arbeid i Nav.

Rom til å prioritere

En av fordelene med Uredde stemmer er at det gir rom for å prioritere en sak over andre, sa Gry Solstad fra FO Vest-Agder. I hennes avdeling har de valgt å konsentrere seg om vold i nære relasjoner.

Målet er å bidra til mer kompetanse og bedre tjenester for ofre for denne typen vold. For å fange oppmerksomhet fra folk flest stiller de ut et antall barne- og kvinnesko tilsvarende antall kvinner og barn som har oppsøkt krisesentre siste året.

Klinisk og politisk

Uredde stemmer gjenspeiles i FOs nye grafiske profil, som består av mennesker med ropert.

– Dette er den politiske sosialarbeiderstemmen. I tillegg har vi den kliniske, forklarte Kvisvik. Og presenterte kongressen for Arnhild Søbstad. En representant for den mer lavmælte sosialarbeiderstemmen.

Søpstad, som tidligere i år ble kåret til Årets sosialarbeider, fortalte om sitt mangeårige arbeid med kvinner som mister sine barn, enten taper skyldes abort, dødfødsel eller omsorgsovertakelse.

– Hvis ansatte i tjenestene, som jobber tett på brukerne, formidler sine erfaringer og viser hvordan yrkesutøvelse og rutiner kan oppleves krenkende og uverdig, er det mulig å få til endring, mener Søbstad.

24.11.2010
18:59
14.12.2013 12:47