Morsom og sårbar

Rigmor Galtung:
Fullt lys og stummende mørke
Cappelen Damm 2010
01.11.2010
16:00
14.12.2013 12:47

mia.paulsen@lomedia.no

Rigmor Galtungs Gro Harlem Brundtland var kostelig og morsom. Men selv om Galtung gleder andre gjennom jobben som komiker, plages hun av depresjoner. I denne boka forteller hun om det.

Ifølge reklamen for boka har Galtung en bipolar lidelse. Hun var i sin tid et aktivt og humørfylt barn, men angsten ble utløst da foreldrene skulle skilles.

Galtung er uvanlig åpen om sine psykiske problemer. Hun har vært sterkt plaget av depresjon, og hun har vært psykotisk. I boka beskriver hun hvordan det har vært, og hva som har hjulpet.

Psykiater Tormod Huseby, som har vært hennes terapeut, skriver om å hjelpe mennesker med psykiske lidelser, og psykiater John Berg skriver om akuttpsykiatrien.

01.11.2010
16:00
14.12.2013 12:47