Vil ha fortsatt fire

Profesjonene i FO må framstå som selvstendige og med stor grad av autonomi, mener FO-studentene, som i helga har vært samlet til årsmøte på Hadeland.
31.10.2010
21:22
14.12.2013 12:47

solfrid.rod@lomedia.no

I en uttalelse fra årsmøtet skriver studentene at de er opptatt av å opprettholde skillene mellom de fire utdanningene.

Utfyller hverandre

”Vi har ulik kompetanse, utfyller hverandre og har som samfunnsmandat å sikre tjenester av høy kvalitet til mennesker i utsatte livssituasjoner”, heter det i uttalelsen.

FO-studentene vil ha en målrettet politikk for bachelorutdanningene, med stor grad av autonomi for hver av profesjonene. Samtidig ønsker de større innsikt i hverandres fagfelt for å videreutvikle samarbeid på tvers av profesjonsgrensene.

Bevisst fordypning

Barnevernpedagog- sosionom-, vernepleier- og velferdsarbeiderstudenter har gjort bevisste valg i forhold til fordypning i sine fagfelt, påpeker FO-studentene.

De ser verken faglige eller økonomiske grunner til å slå sammen utdanningene.

Studentene er bekymret for høgskolenes trange økonomi og kutt i undervisningstilbudet. De er åpne for at studiestedene til en viss grad setter sitt særpreg på utdanningene, men mener grunnkompetansen i hver av bachelorutdanningene i større grad enn i dag må tuftes på et felles grunnlag.

Skyter oss i foten

Bjørn Berg-Olstad fra Østfold foreslo at årsmøtet også skulle bake autonomikravet inn i FO-studentenes utdanningspolitiske plattform. Årsmøtet mente det hører hjemme i handlingsplan, og forslaget falt.

Berg-Olstad ønsket at årsmøtet skulle være tydeligere på svakheter i utdanningene.

- Ved å si at ikke er gode nok, skyter vi oss selv i foten, innvendte blant annet Runa Hjertø og Malin Persson fra Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Store gap

- Ja, det er riktig at vi skyter oss selv i foten. Men det er faktisk slik at utdanningene våre er av ulik kvalitet. Vi ønsker større likhet, svarte Berg-Olstad.

Avtroppende studentleder Kenneth Stuve støttet Berg-Olstad og viste til fakta fra Studdata som viser til dels store gap mellom krav og læring.

Skikkethet og forskning

I sin utdanningspolitiske plattform krever FO-studentene løpende skikkethetsvurdering gjennom hele studieløpet.

Studiestedene må informere om skikkethet og legge til rette for personlig vekst og utvikling, mener studentene.

For å sikre systematisk utvikling av fagene, ønsker studentene at de institusjonene som tilbyr bachelor, må utvikle master- og doktorgradsprogrammer. Dette må ikke gå på bekostning av grunnutdanningene, påminner studentene.

Minst to praksisperioder

FO-studentene vil ha slutt på den store variasjonen i praksisperioder. De krever minimum to praksisperioder, forankret i rammeplanene.

Relevant praksis bør utgjøre minst 30 av 180 studiepoeng i en bachelorgrad, fastslår studentene.

Gamle FO-krav om autorisasjon og mer penger til sosialarbeiderutdanningene gjentas også i plattformen.

Studentene vil flytte barnevernpedagog- sosionom- og velferdsarbeiderutdanningen fra kategori F til kategori E i statens finansieringskategori. Dette for å muliggjøre smågruppeundervisning og tett oppfølging av studentene.

Vernepleierutdanningen er i kategori E.

31.10.2010
21:22
14.12.2013 12:47