JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil ha fortsatt fire

Profesjonene i FO må framstå som selvstendige og med stor grad av autonomi, mener FO-studentene, som i helga har vært samlet til årsmøte på Hadeland.
31.10.2010
21:22
14.12.2013 12:47

solfrid.rod@lomedia.no

I en uttalelse fra årsmøtet skriver studentene at de er opptatt av å opprettholde skillene mellom de fire utdanningene.

Utfyller hverandre

”Vi har ulik kompetanse, utfyller hverandre og har som samfunnsmandat å sikre tjenester av høy kvalitet til mennesker i utsatte livssituasjoner”, heter det i uttalelsen.

FO-studentene vil ha en målrettet politikk for bachelorutdanningene, med stor grad av autonomi for hver av profesjonene. Samtidig ønsker de større innsikt i hverandres fagfelt for å videreutvikle samarbeid på tvers av profesjonsgrensene.

Bevisst fordypning

Barnevernpedagog- sosionom-, vernepleier- og velferdsarbeiderstudenter har gjort bevisste valg i forhold til fordypning i sine fagfelt, påpeker FO-studentene.

De ser verken faglige eller økonomiske grunner til å slå sammen utdanningene.

Studentene er bekymret for høgskolenes trange økonomi og kutt i undervisningstilbudet. De er åpne for at studiestedene til en viss grad setter sitt særpreg på utdanningene, men mener grunnkompetansen i hver av bachelorutdanningene i større grad enn i dag må tuftes på et felles grunnlag.

Skyter oss i foten

Bjørn Berg-Olstad fra Østfold foreslo at årsmøtet også skulle bake autonomikravet inn i FO-studentenes utdanningspolitiske plattform. Årsmøtet mente det hører hjemme i handlingsplan, og forslaget falt.

Berg-Olstad ønsket at årsmøtet skulle være tydeligere på svakheter i utdanningene.

- Ved å si at ikke er gode nok, skyter vi oss selv i foten, innvendte blant annet Runa Hjertø og Malin Persson fra Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Store gap

- Ja, det er riktig at vi skyter oss selv i foten. Men det er faktisk slik at utdanningene våre er av ulik kvalitet. Vi ønsker større likhet, svarte Berg-Olstad.

Avtroppende studentleder Kenneth Stuve støttet Berg-Olstad og viste til fakta fra Studdata som viser til dels store gap mellom krav og læring.

Skikkethet og forskning

I sin utdanningspolitiske plattform krever FO-studentene løpende skikkethetsvurdering gjennom hele studieløpet.

Studiestedene må informere om skikkethet og legge til rette for personlig vekst og utvikling, mener studentene.

For å sikre systematisk utvikling av fagene, ønsker studentene at de institusjonene som tilbyr bachelor, må utvikle master- og doktorgradsprogrammer. Dette må ikke gå på bekostning av grunnutdanningene, påminner studentene.

Minst to praksisperioder

FO-studentene vil ha slutt på den store variasjonen i praksisperioder. De krever minimum to praksisperioder, forankret i rammeplanene.

Relevant praksis bør utgjøre minst 30 av 180 studiepoeng i en bachelorgrad, fastslår studentene.

Gamle FO-krav om autorisasjon og mer penger til sosialarbeiderutdanningene gjentas også i plattformen.

Studentene vil flytte barnevernpedagog- sosionom- og velferdsarbeiderutdanningen fra kategori F til kategori E i statens finansieringskategori. Dette for å muliggjøre smågruppeundervisning og tett oppfølging av studentene.

Vernepleierutdanningen er i kategori E.

31.10.2010
21:22
14.12.2013 12:47