– En viktig debatt

Debatten om å slå sammen utdanningene kommer opp med jevne mellomrom, og det er en viktig debatt. Det mener FO-leder Randi Reese.
03.07.2010
13:11
14.12.2013 12:46

solfrid.rod@lomedia.no

FO er grunnlagt på tre profesjoner og en fjerde utdanning. Forbundets utdanningspolitikk tar utgangspunkt i at det er behov for alle fire i sosialarbeidernes arbeidsfelt.

– Personlig mener jeg at de fire har mange fellestrekk, men også særegne trekk, som sammen bidrar godt inn i tjenestene vi jobber i. Hvor generelle eller spesialiserte vi skal være, er en viktig diskusjon, sier Reese.

Ikke problematisk

Som Fontene skrev tidligere i uka, er det sosialfagkollegiet ved høgskolen i Bodø som foreslår å slå sammen sosionom- og barnevernpedagogutdanningen. Studielederne på andre høgskoler har ulike syn på forslaget.

Randi Reese understreker at forberedelse av saker til FO-kongressen har tatt all hennes tid denne uka, og at hun ikke har hatt tid til å konsentrere eller uttale seg om forslaget om sammenslåing tidligere.

– Jeg synes ikke det er problematisk å være med på denne diskusjonen. Dette er en diskusjon som kommer opp med jevne mellomrom, og den er viktig. FO vil legge til rette for og bidra inn i diskusjoner om alle utdanningspolitiske spørsmål, enten de handler om lengde, utvikling av masterprogrammer eller grad av spesialisering, sier Reese.

Politisk signal

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland skrev nylig i et innlegg i Klassekampen at det er behov for en nasjonal kunnskapspolitikk for sosialarbeiderutdanningene. Det er et viktig politisk signal å merke seg, mener Reese.

– Jeg leser ikke det som et forslag om å slå utdanningene sammen, men som at det er naturlig å se våre fire utdanninger i sammenheng. Det mener jeg det er viktig at vi gjør.

Må stå samlet

Sosialfagskollegiet ved Høgskolen i Bodø mener at sosialfagets svekkede posisjon er et argument for sammenslåing. Når sosialarbeideren er under press i Nav, barnevern og rusomsorg, er det ikke hensiktsmessig å opprettholde skillet mellom sosionom- og barnevernpedagogutdanningen, skriver de.

– Det er mer et spørsmål om hvordan vi ter oss. Posisjonen vår avhenger at vi står samlet med felles politikk, sier Reese.

Hun mener FO gjør en god jobb med å kjempe for de sosialfaglige perspektivene, og at det viktigste uansett er at sosialarbeidere framstår samlet.

– Vi legger bredsida til og sier at vi ikke godtar underkommunikasjonen av sosialfaget i Nav, og jeg mener vi blir lyttet til, sier Reese. Og viser til at FO stadig er i vekst.

03.07.2010
13:11
14.12.2013 12:46