JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Gledelig støtte fra sosionomer

Det ligger utenfor SRBs mandat å utvikle sosionom- og vernepleierutdanning, men vi vil støtte fullt ut de tiltak sosionomene og vernepleierne ønsker for sine utdanninger, skriver seksjonsrådet for barnevernpedagoger.
28.05.2010
15:14
14.12.2013 12:45

Som seksjonsråd for barnevernpedagoger (SRB) har vi bedt om innspill på vår utredning av utdanning av barnevernpedagoger. SRB har de siste årene fått anerkjennende tilbakemeldinger og nyttige innspill fra blant annet barnevernpedagoger, vernepleiere, høgskolemiljøer, forskere, studenter og brukerorganisasjoner. For første gang gir nå en gruppe sosionomer sin støtte til SRBs arbeid. Det er sosionomene Fjærli, Vindegg, Nysæther, Nyhus, Hole, og Conradi, som gir sin støtte til kjenne (se forrige innlegg). Det gir varme og næring til FO-fellesskapet.

I sosionomenes innlegg fremmes som en påstand at SRB ønsker profesjonshegemonier i barnevernet. Påstanden er prioritert som overskrift og utgjør en stor del av innlegget. Heldigvis ber de om å bli korrigert. FOs prinsipprogram slår fast at sammensatte problemer krever flerfaglige tilnærminger. Prinsippet er like selvfølgelig som det er viktig. Derfor valgte SRB i den utdanningspolitiske utredning, som sosionomene gir sin kommentar til, å starte innledningen med å understøtte flerfagligheten. Der står det at «barnevernpedagogenes arbeidsfelt er, og skal være tverrfaglige». Vindegg har tidligere i år fremmet samme påstand og fått skriftlig svar fra SRB i Fontene nett. Da ble det presisert at «det må være mange profesjoner som står side om side om å avdekke, og gi tjenestemottagerne kvalifisert hjelp». Det gir derfor ikke menig å kommentere den øvrige polemikken som bygger videre på denne påstanden, og vi håper påstanden var en glipp.

Sosionomene trekker derimot ikke frem at barnevernets oppgaver umulig kan løses av profesjonene i FO alene. I ulike stillinger i barnevernet og i tilstøtende tjenester, er det behov for gode psykologer, psykiatere, jurister, sosiologer, førskolelærere, helsesøstre, fosterforeldre og barne- og ungdomsarbeidere, for å nevne noen.

Offentlige utredninger og forskning har gjennom en årrekke sett på kvaliteten i utdanningen av barnevernpedagoger. Samtlige instanser konkluderer med at utdanningen må styrkes. Flere foreslår nye fagemner og lengre utdanningsløp. FOs barnevernpedagoger erkjente dette allerede i 1998. I forbindelse med den offentlige utredningen om kompetanse i barnevernet (NOU 2009:8) har SRB børstet støv av vurderingene fra 90-tallet. SRB har lagt til grunn at barnevernpedagoger jobber med svært sårbare og utsatte grupper. Arbeidet er komplekst og mangfoldig. Derfor må studentene gis kunnskaper og ferdigheter om barn, unge og familiers rettsikkerhet og medvirkning. Tiden er overmoden for at dagens fagemner utvikles og styrkes. Nivåheving av vitenskapsteorisk kunnskap kan for eksempel øke analytisk kompetanse hos studentene. Finansieringen må styrkes og utdanningens lengde utvides. Samtlige erkjennelser og forslag, får nå støtte av sosionomer med bred erfaring fra praksisfeltet, forskning og organisasjonslivet.

Innspillet etterlyser at FO skal gå for at også sosionom- og vernepleierutdanning utvikles i tråd med tiltakene nevnt over. Sosionomene vet at dette er utenfor SRBs mandat å vurdere. Men SRB vil selvfølgelig støtte fullt ut de tiltak sosionomene og vernepleierne ønsker for sine utdanninger. Det er den samme støtten barnevernpedagogene forventer i FO-fellesskapet. Innlegget fra sosionomene er et godt eksempel i så måte. SRB vil takke for innspillet og håper på flere.

Seksjonsrådet for barnevernpedagoger (SRB)

28.05.2010
15:14
14.12.2013 12:45