Nytt studium i barnejuss

Universitetet i Tromsø starter videreutdanning i barns rettigheter for ikke-jurister.
30.09.2013
15:29
17.12.2013 00:00

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

– Det er veldig viktig å sette søkelyset på dette for folk som jobber i det offentlige, sånn som barnehager, skoler og barnevernet. Det er også disse som har tatt kontakt for å få oss til å opprette dette, sier førsteamanuensis ved det juridiske fakultet, Lena R. L. Bendiksen til avisa iTromsø.

Videreutdanningen Barnerett gir ti studiepoeng. Søknadsfrist er 18. oktober. Studiet retter seg mot personer uten tidligere juridisk utdanning.

Les mer på universitetets nettside.

Studiet tar for seg lov om barn og foreldre (ofte omtalt som barneloven) og lov om barneverntjenester. Herunder inngår reglene om beskyttelse av barn mot vold i nære relasjoner og reglene om taushetsplikt og opplysningsplikt. I tillegg behandles hovedreglene om barns rettslige handleevne og barns strafferettslige ansvar samt barns menneskerettigheter.

Undervisningen starter på nyåret og vil skje via internett og to samlinger i Tromsø.

30.09.2013
15:29
17.12.2013 00:00