JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil ha fireåringer

Profesjonsutdanningene til velferdstjenestene er passe lange med ett unntak: utdanning til barnevern. Det mener KS, som vil ha fire år.

solfrid.rod@lomedia.no

KS gikk inn for et ekstra år allerede i sin høringsuttalelse til Befringutvalget i 2008.

Da hovedstyret i forrige uke skulle behandle KS sine innspill til stortingsmeldingen om utdanning for velferdstjenestene, hadde administrasjonen likevel innstilt på å holde profesjonsutdanningene på dagens nivå.

I begrunnelsen ble det vist til behovet for arbeidskraft og anbefalt at spesialisering legges til etter- og videreutdanning.

FO-inspirert

Hovedstyremedlem Ivar Johansen foreslo å tilføye at KS fortsatt mener “det er riktig å utvide til et fireårig utdanningsløp i barnevernet". Dette ble enstemmig vedtatt.

Johansen, som har gjort det sitt til varemerke å ha tett dialog med dem som påvirkes av politiske vedtak, skriver på sin nettside at han har fått mange kloke innspill fra barnevernarbeidere i FO i denne saken.

Regner med lønnskrav

KS støtter ikke Befringutvalgets forslag om et turnus-år. De vil i stedet ha et fjerde studieår. Det bør brukes til å styrke kvaliteten på praksis og gi mulighet for fordypning og spesialisering, forklarer KS-leder Halvdan Skard.

Hvordan vil dette påvirke lønnsnivået?

– Jeg diskuterer aldri lønn utenom forhandlingene.

Men det kan vel tenkes at barnevernansatte krever økt lønn hvis utdanningen forlenges?

– Jeg regner absolutt med at det kravet kommer. Det har kommet fra alle andre som har utvidet utdanningen sin, sier Skard. Han minner om at utdanning bare er en av mange variabler når lønnsnivå settes.

– Positivt

Ellen Galaasen, AU-medlem og leder for barnevernpedagogseksjonen i FO, oppfatter KS-vedtaket som en anerkjennelse av kompetansebehovene i barnevernet.

– Det er positivt at KS ser at feltet trenger mer spesialisert kompetanse og anerkjenner utdanning som et virkemiddel for å heve kompetansen. Her er KS helt på linje med Befringutvalget, sier Galaasen.

Hvordan tror du vedtaket vil påvirke debatten i FO?

– KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen innen barnevernet. Dette er et viktig signal fra en veldig sentral aktør.

Frykter generalistutdanning

Anna-Sabina Soggiu, AU-medlem og leder for sosionomseksjonen, er usikker, men nysgjerrig på hvordan KS tenker seg det fjerde året utformet. Hun frykter at KS går inn for en generalistutdanning og derfor legger på et fjerde år der all spesialisering skal inn.

– Jeg er spent på hva KS egentlig ønsker og hvordan departementet vil forholde seg til det. Departementet har overfor oss vært tydelige på at 3 + 2-modellen ligger fast. En generalistutdanning med et fjerde spesialiseringsår er noe helt annet enn FO ønsker for barnevernpedagogen.

Hvordan tror du vedtaket vil påvirke debatten internt i FO?

– Dette er en av mange stemmer vi har med oss i debatten. Fellesdelen av FOs utdanningspolitiske plattform er tydelig på at utdanningenes kvalifikasjonsnivå og lengde må være tilstrekkelig, det er ivaretatt i kompromisset fra kongressen.