Barn i institusjon

Anne Marie Verpe og Hilde Engja:Barn på venting. Institusjonsarbeid med barn under offentlig omsorg.Høgskoleforlaget 2004
27.09.2005
10:49
15.12.2013 21:15

Noen barn har en så utilstrekkelig omsorgssituasjon at de må flytte til institusjon i ung alder. Denne boka handler om praktisk miljøarbeid for barn i institusjon opp til 12-års alder. Institusjon er i og for seg siste utvei dersom det ikke er mulig å plassere barnet hos slektninger eller i fosterhjem.Boka tar for seg barnas utgangspunkt, strukturelle forhold ved institusjonen og plasseringen og den barnevernfaglige plattform, samværsordninger og tiltaksplaner. Videre er det et kapittel om utfordringer og dilemmaer ved miljøarbeidet. Boka forholder seg praktisk og konkret til utfordringene. Også det flerkulturelle perspektivet er med. Og et helt kapittel er viet samarbeid på kryss og tvers.Forfatterne er barnevernpedagog Anne Marie Verpe, som blant annet har hovedfag i sosialt arbeid, og førskolelærer Hilde Engja.

Mia

27.09.2005
10:49
15.12.2013 21:15