Konsekvenser av krenkelser

Anna Luis Kirkengen:Hvordan krenkede barn blir syke voksne Universitetsforlaget 2005
20.09.2005
12:49
15.12.2013 21:14

Vår kultur har lært oss å skille mellom kropp og sjel; vi har delt helsevesenet i to, en del for kroppen og en del for sjelen. Vi klassifiserer sykdommer og lidelser som somatiske eller psykiatriske Dette er uholdbart, mener allmennpraktiserende lege Anna Luise Kirkengen.. Alle mennesker har det til felles at de kan ydmykes, skriver forfatteren i forordet. Hun gjør seg til talsperson for allmennpraktikeren og de krenkede. Allmennpraktikeren som møter pasienter med uforståelige lidelser, og som oppdager forklaringer som kan knyttes til krenkelser tidligere i livet. Krenkede med lidelser som ingen medisinsk fagkunnskap klarer å finne behandling for.Boka inneholder teoretiske drøftinger ispedd kasus fra hennes egen og annen praksis.Forfatteren henvender seg til studenter i helse- og sosialfag, politi, jurister og pedagoger. Forfatteren håper dessuten at personer som selv er blitt utsatt for overgrep eller krenkelser kan ha nytte av boka.

20.09.2005
12:49
15.12.2013 21:14