Handlingsplan mot pengespillproblemer

Om lag 50 000 mennesker i Norge sliter med pengespillproblemer. Dette ønsker Kultur- og kirkedepartementet å forebygge.
22.04.2005
14:09
15.12.2013 21:01

I en handlingsplan for perioden 2005-2008 heter det blant annet: Markedsføring av og tilgang til pengespill skal avgrenses. Det settes en aldersgrense på 18 år for risikospill, det vil si gevinstautomater og pengespill via internett. Forskningen om pengespillproblemer skal intensiveres. Driften av Hjelpelinja skal gjøres permanent.For å finansiere tiltakene i planen skal det årlig avsettes inntil 0,5 prosent av overskuddet til Norsk Tipping

22.04.2005
14:09
15.12.2013 21:01