JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hjelp til å bo

Paul A. Thyness (red.) Boligsosialt arbeid (Kommuneforlaget 2004)ISBN: 82-446-1061-1
26.04.2005
13:30
15.12.2013 21:01

Redaktøren av boken, Paul A. Thyness, viser i innledningen til myndighetenes satsning på at alle vanskeligstilte i boligmarkedet skal kunne skaffe seg en akseptabel bolig. Ved å koble aktuell forskning, organisatorisk tilrettelegging og daglig praktisk tilrettelegging blir boken et innspill i debatten om hvordan dette kan gjøres. Boligsosialt arbeid forståes i boken som den tilnærming og virkemiddelbruk som benyttes i arbeidet for å øke enkeltindividers forutsetninger til selv å kunne mestre sine boforhold. Boken er ført i pennen av ulike fagpersoner som hver på sin måte bidrar til å skape en forståelse av hva boligsosialt arbeid kan innebære. Dette gjør at man som leser får øynene opp for å se problemer relatert til det å bo i en større sammenheng og i et helhetlig perspektiv. Slik sett beveger boken seg slik Thyness selv uttaler det: på en akse fra hjelp til enkeltpersoner og familier i boligen, til miljøskapende arbeid og organisering av beboergrupper innenfor begrensede geografiske områder.Særlig er det ulike problemstillinger ved å bo for seg selv og samtidig sammen i et naboskap som blir satt under lupen. Ulike problemstillinger i forbindelse med alt fra flerkulturelle bomiljø og til bomiljøer med problemstillinger knyttet opp mot rusmisbruk er blant annet noen av dem som konkret blir beskrevet i boken. Konkretiseringene av disse problemstillingene og hvordan man jobber for å løse dem fremhever betydningen av relasjons/- nettverksarbeid og felles aktiviteter som metoder for å skape forståelse og utvikle toleranse mellom mennesker med ulik bakgrunn og forskjellige livsverdier. Det at folk møtes i felles aktiviteter kan danne grunnlag for forståelse og dermed også nabolag som gir trygghet og er gode å leve i. Prosjektbeskrivelsene får også fram hvordan man i det boligsosiale arbeidet må tørre å engasjere seg praktisk i forhold til enkeltpersoner og familier for å skape et grunnlag for positive naboskap. Her er det at fagpersonen synliggjøres som en katalysator, en som får ting til å skje. Som fagperson må man synliggjøre seg selv, både ved å vise at en ikke sitter på alle svarene, men også ved å vise at man har mulighet og kunnskap til å utløse ressurser. Ikke bare fra det offentlige, men også fra enkeltpersonene i nærmiljøet og fra nabolaget i fellesskap. På grunn av bokens helhetlige tilnærming til begrepet ”boligsosialt arbeid” har den et bredt nedslagsfelt. Kanskje vil kapitlet som heter ”husbanken som samarbeidspartner” være av særlig interesse for planleggere i kommunene, mens de mer tiltaksrettede kapitlene vil være av større interesse for dem som er usikre på hvordan man gjør ting i praksis, når man står der i møtet med virkelige personer som trenger hjelp. I tilegg vil boken med fordel kunne brukes av studenter ved helse- og sosialfaghøgskolene.

Bjørn-Eirik Johnsen

26.04.2005
13:30
15.12.2013 21:01