JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Godtar ikke straff

Velferdspolitikken kan ikke bygge på at folk er late og må tvinges i arbeid, mener FO. Og advarer mot å straffe marginaliserte grupper økonomisk.

solfrid.rod@lomedia.no

Som Fontene skrev i går, anbefaler velferds- og migrasjonsutvalget at sosialhjelp og overgangsstønad ytes mot krav om aktivitet og kvalifiseringstiltak.

FO advarer mot å forenkle synet sosiale problemer og sosialt arbeid.

Årsakene til at folk er ekskluderte fra arbeids- og samfunnsliv er komplekse og kan ikke forstås langs aksen tvang og straff, påpeker nestleder Mimmi Kvisvik og AU-medlem og leder for sosionomseksjonen, Anna-Sabina Soggiu.

Rammer barna

Bortfall av stønader rammer hardt, advarer de to sosionomene.

– Overgangsstønaden gis etter kriterier. Å true med å stoppe utbetalingen vil få uheldige konsekvenser for flere enn de kvinnene de ønsker å treffe. De har barn, det er svært alvorlig å knytte denne typen vilkår til barnefamilier, sier Soggiu.

Se på hindringene

Skal man lykkes med å forebygge sosial utstøting i neste generasjon, må man sette inn ressurser til tett oppfølging av hele familien. Den innsatsen kan ikke ha som utgangspunkt at folk ikke vil være i aktivitet, mener hun.

– Det motsatte ville være å se etter hva som hindrer dem og hvordan disse hindringene kan løses i samarbeid med dem det gjelder. Premisset deres er at de søker om overgangsstønad og får det, gjør det sjøl om de ikke trenger det. Ytelsen er jo der for å favne de som trenger det.

Godtar ikke premisset

Soggiu understreker at FO mener arbeid er viktig for samfunnsdeltakelse, det er tvang som virkemiddel forbundet ikke godtar.

Det kan ikke være et premiss for velferdsstatens utvikling at folk mottar stønader de egentlig ikke har behov for, fastslår hun.

– Tanken om å tvinge folk i arbeid baserer seg på et syn på marginaliserte grupper og individer som jeg ikke kan være med på. De framstiller det som om det er viljen det står på, ikke muligheten til deltagelse, sier Soggiu.

Og minner om at det, selv i et inkluderende arbeidsliv, vil være en del mennesker som ikke vil kunne klare å stå i arbeid.

Kvalifisering for flere

Om kvalifiseringsprogrammet får fungere etter intensjonen i loven, vil det skape en god ramme for sosialt arbeid i Nav, mener FO.

Forbundet er derfor svært glade for utvalgets anbefaling om å satse mer på kvalifisering, men understreker at det må følge med nok ressurser. Tiltaksapparatet i kvalifiseringsprogrammet må styrkes og utvides, mener Soggiu.

– Det skal være hensiktsmessige tiltak som faktisk fører fram til målet i den individuelle planen den enkelte har for å delta i programmet.

Endringsarbeid

Da utvalget overleverte sin rapport, sa både utvalgsleder Grete Brochmann og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm at det er liten kunnskap om hvorvidt det allerede stilles krav til stønadsmottakere.

De avslører her at de vet lite om sosialfaglig arbeid i Nav, mener Soggiu.

– Bruk av vilkår har vært og er helt vanlig i Nav. Dette er ressurskrevende å følge opp, men det brukes og vilkårene skal brukes som et redskap tilpasset det endringsarbeidet klient og sosionom arbeider sammen om. Det skal være mulig for klienten å gjennomføre det som kreves og det skal være hensiktsmessig.