JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Dramatisk om FO-utdanningene

Kunnskapsdepartementet leker med tanken på å legge ned utdanninger og tvinge framtidas sosialarbeidere til å velge mellom saksbehandling og miljøterapi. Signalene skaper uro og sinne i FO.
12.04.2011
13:19
16.12.2013 15:54

solfrid.rod@lomedia.no

I et diskusjonsnotat fra Kunnskapsdepartementet (KD) skisseres tre modeller for framtidas FO-utdanninger.

Alle tre innebærer en nedlegging av vernepleierutdanningen. Og alle tre innebærer at studentene skal velge å orientere seg enten mot saksbehandling og forvaltning eller mot miljøterapi og klinisk arbeid.

– Svært alvorlig for FO, men først og fremst for brukerne av de tjenestene vi jobber i, sa AU-medlem Cato Brunvand Ellingsen da han i morges presenterte signalene for FOs avdelingskonferanse, der fylkesledere og fylkessekretærer er samlet i tre dager.

Uferdig men skremmende

De tre modellene framgår i et svært uferdig dokument, og det er usikkert hvor involvert politisk ledelse i departementet er. Men notatet skremmer FO-ledelsen.

– Vi har et klart mandat fra kongressen til å jobbe mot dette. Nå må vi tenke strategi og mobilisering, sa Ellingsen.

Kunnskaps- og høyere utdanningsminister Tora Aasland sa på FO-kongressen at FOs meninger skulle tillegges stor vekt i arbeidet med stortingsmeldingen om utdanning til velferdstjenestene.

FO-ledelsen reagerer kraftig på at KD nå jobber med modeller som strider mot FOs innspill og forskning om praksisfeltets behov.

En, to eller tre

I den ene modellen er det to sosialarbeiderutdanninger, en for miljøterapeuter og en for forvaltning og saksbehandling.

I modell to finnes det bare en utdanning. Der legges det opp til et eller to år felles, før studentene kan spesialisere seg på enten psykisk helse og rus, utsatte familier, barn og unge, utviklingshemmede og habilitering, eldre, andre målgrupper eller forvaltning og saksbehandling.

Den tredje modellen har tre utdanninger: Barnevernpedagog, miljøterapeut og sosionom. Sosionomutdanningen tenkes delt i to fordypninger, klinisk og forvaltningssosionom.

Overser helsekompetansen

Ellingsen, som er leder for vernepleierne i FO, mener det er dramatisk at KD helt ser bort fra vernepleiernes helsefagkompetanse.

– Helsefagkompetansen er avgjørende i arbeid med mennesker som ofte har kommunikasjonsproblemer. Denne kompetanse trengs nær brukerne, fastslår Ellingsen.

Han viser til at andre yrkesgrupper i helsevesenet kan lite om utviklingshemning, og at utviklingshemmede generelt får dårlig helseoppfølging.

Fare for rekrutteringen

Hvis KD skulle få gjennomslag for sine modeller, frykter Ellingsen for rekrutteringen til tjenestene for utviklingshemmede.

– Dette er en gruppe som svært få vil jobbe med. Det er dramatisk å fjerne den ene utdanningen som har fokus på mennesker med utviklingshemning, sier han.

Et skummelt skille

Anna-Sabina Soggiu, AU-medlem og leder for sosionomene, mener departementet er på ville veier når de legger opp til et skille mellom forvaltning og relasjonsarbeid med klientene.

– Dette er å tilpasse utdanningene våre til New Public Management. Skillet mellom saksbehandling og det departementet kaller “menneskearbeid” er det motsatte av den generalistutdanningen FO ønsker for sosionomene, sa Soggiu.

Nye fallgruver

Hvis departementet får gjennomslag for et slikt skille, frykter hun at forvaltningen løsrives fra endringsarbeidet. Jeg er redd et statisk syn på forvaltning og klinisk virke skaper nye fallgruver for klientene.

Gitt frustrasjonen i Nav over at alle skal kunne litt om alt, er det ikke fornuftig med et slikt skille?

– Det er viktig å kunne velferdssystemet og lovverket, men for å forstå hvilke rettigheter som skal utløses må de ansatte kunne relasjonsarbeid og kommunikasjon. Dette for å kunne finne ut hva den enkelte trenger, forklarer Soggiu.

Ser bort fra Befring

Barnevernpedagogenes leder, AU-medlem Ellen Galaasen, reagerer kraftig på at departementet ser bort fra NOU-en om utdanning til barnevern (Befringutvalget), som kom i 2009.

– NOU-en sier tydelig at det trengs mer spesialisert kompetanse i barnevernet. 54 høringsinstanser støtter det synet. KD ser derimot helt bort fra det, sa Galaasen.

Provokasjon uten faglig gyldighet

Seksjonsrådet for barnevernpedagoger (SRB) kaller KDs modeller “en provokasjon uten faglig gyldighet”.

“Forslaget fra KD vil svekke ivaretagelsen av utsatte barn og unge og svekke barnevernet”, heter det i en motargumentasjon utarbeidet av SRB.

Barnevernpedagogene reagerer på at KD vil fremme samhandling ved å gjøre utdanningene likere. Samhandling lykkes når alle involverte er trygge på sin kompetanse og det framstår tydelig hva den enkelte profesjon skal bidra med, påpeker SRB.

I alle kanaler

Flere fylkesledere og sekretærer tok til orde for å mobilisere lokalt mot det de oppfatter som en dramatisk omstrukturering av utdanningene.

Grethe Kvist, Mona Nilsen og Kristine Hval Blekken fra henholdsvis Hordaland, Nordland og Østfold understreket at alle interne uenigheter nå må skyves til side og at FO må stå samlet mot KD.

– En utfordring blir å informere medlemmene og få dem i tale. De må ikke oppleve at dette er noe FO sentralt driver med, sa Kvist.

– Nå må vi bruke LO-familien, nå må vi bruke media, nå må vi koble oss på de riktige politikerne og gjenta og gjenta budskapet vårt, intravenøst nesten, supplerte Heidi Klokkervold, fylkesleder i Sør-Trøndelag.

FO-ledelsen møter KD sammen med representanter for utdanningsinstitusjonene torsdag 14. april.

12.04.2011
13:19
16.12.2013 15:54