JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Skal alle med?

– Helseministeren virker veldig bekymret for at folk skal få den hjelpen de trenger, sier FOs Cato Brunvand Ellingsen. Han håper Arbeiderpartiets landsmøte går imot sin egen helseminister i BPA-saken.
07.04.2011
13:33
16.12.2013 15:51

solfrid.rod@lomedia.no

Hvem skal bestemme hva slags hjelp funksjonshemmede skal få i hverdagen? Det blir stridstema på Aps landsmøte, som begynner i ettermiddag.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil at kommunene skal stå fritt til å bestemme om de vil tilby brukerstyrt personlig assistanse (BPA) eller tradisjonelle hjemmetjenester.

Protestdemonstrasjon i morgen

Både opposisjonen og regjeringskollega SV beskylder henne for å operere med altfor høye kostnadsoverslag for å få gjennomslag for sitt syn.

Uloba (andelslag for borgerstyrt personlig assistanse) varsler protestaksjon utenfor Folkets Hus i morgen tidlig.

“Nå må vi alle møte opp utenfor Folkets hus på Youngstorget kl. 08.30 og fortelle Jens og de andre at retten til BPA må sikres!”, sier Uloba i sin oppfordring.

Hvis Ap-slagordet “Alle skal med” også skal gjelde for funksjonshemmede, må BPA bli en individuell rettighet, mener Uloba og funksjonshemmedes organisasjoner.

Ikke enten-eller

FO støtter kravet om rettighetsfesting, forsikrer AU-medlem Cato B. Ellingsen. Han har lite til overs for helseministerens regnestykker.

– Det er et underlig fokus på økonomi. Hun synes å være veldig bekymret for at folk skal få den hjelpen de trenger, sier Ellingsen.

FO og funksjonshemmedes organisasjoner har vel ikke alltid vært så enige i dette spørsmålet?

– Jeg skal ikke angi tidspunkt, for jeg vet ikke akkurat når rettighetsfesting ble FO-politikk. Men vi har ment det en stund. Det vi er opptatt av er at det ikke skal stå mellom BPA og tradisjonelle omsorgstjenester. BPA fremmer selvstendighet og selvbestemmelse. Andre tjenester må også organiseres slik at de gjør det. Det kan ikke være sånn at BPA er den eneste løsningen for gode tjenester, sier Ellingsen.

Deltidsproblematikk

Han mener FO og handikapbevegelsen har nærmet seg hverandre i denne saken, men ser fortsatt noen utfordringer knyttet til BPA.

Fagbevegelsen har tidligere bekymret seg for arbeidstiden og rettighetene til assistentene. En del av dem jobber relativt få timer i uka. Ellingsen understreker at det er den ufrivillige deltidsjobbingen FO vil til livs.

Trenger fagkompetanse også

Handikapbevegelsen kaller BPA et frigjøringsverktøy og mener funksjonshememde må fri seg fra et paternalistisk hjelpeapparat.

Uloba foretrekker personlige assistenter uten en fortid i pleie- og omsorgsyrker. De vil ha assistenter som ikke er preget av tradisjonelt omsorgs- og brukerperspektiv. Selv bruker de begrepet borgerstyrt, ikke brukerstyrt.

Ellingsen advarer mot å tenke BPA som tilstrekkelig for alle. Noen av dem som har BPA vil også trenge helse- og sosialfaglig kompetanse, mener han.

– Det er forskjell på en utviklingshemmet person med omfattende hjelpebehov og en person med fysisk funksjonsnedsettelse, påpeker Ellingsen.

Advarer mot privatisering

FO mener assistentene bør være kommunalt ansatte. Ellingsen advarer mot svenske tilstander med mange private firmaer som tjener godt på å forvalte assistentordninger.

Han advarer også mot en annen form for privatisering.

– Med pårørende som arbeidsledere i stort omfang, frykter jeg at vi legger for stort ansvar for et selvstendig liv på familien. Det vil være et tilbakeskritt.

FO ønsker generelt en sterkere statlig styring av helse- og omsorgtjenestene. Rettighetsfesting av BPA og nasjonale kvalitetsstandarder for andre tjenester må gå hånd i hånd, mener han.

– Vi har hørt en del historier om mennesker som endelig har fått den hjelpen de trenger fordi de omsider har fått BPA. Om BPA blir en rettighet, som jeg håper det gjør, må vi ikke slutte å jobbe for bedre og mer likeverdig kvalitet i de andre tjenestene.

Praktisk bistand styrt av den som mottar tjenesten

Bistand løsrevet fra hjemmet

Anses som frigjøringsverktøy for funksjonshemmede

Ca 2 500 personer i Norge har BPA

Sosialtjenesteloven påbyr kommunene å ha BPA på menyen, men BPA er ikke en individuell rettighet

Stortinget ba regjeringen i 2006 om å fremme lovforslag om rett til BPA for alle med behov for 20 timer assistanse i uka eller mer

KS og mange kommuner er motstandere av rettighetsfesting

Forskning viser stor grad av tilfredshet med ordningen

Kostandsanalyser viser at BPA ikke nødvendigvis koster mer enn tradisjonelle tjenester

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fraråder rettighetsfesting

Flere fylkeslag i Ap mener en trenering av denne saken er uakseptabelt

07.04.2011
13:33
16.12.2013 15:51

Praktisk bistand styrt av den som mottar tjenesten

Bistand løsrevet fra hjemmet

Anses som frigjøringsverktøy for funksjonshemmede

Ca 2 500 personer i Norge har BPA

Sosialtjenesteloven påbyr kommunene å ha BPA på menyen, men BPA er ikke en individuell rettighet

Stortinget ba regjeringen i 2006 om å fremme lovforslag om rett til BPA for alle med behov for 20 timer assistanse i uka eller mer

KS og mange kommuner er motstandere av rettighetsfesting

Forskning viser stor grad av tilfredshet med ordningen

Kostandsanalyser viser at BPA ikke nødvendigvis koster mer enn tradisjonelle tjenester

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fraråder rettighetsfesting

Flere fylkeslag i Ap mener en trenering av denne saken er uakseptabelt