JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Havarerte i innspurten

FOs utdanningspolitiske plattform er ikke i havn. Sosionomene i landsstyret fikk saken utsatt. – Et angrep på barnevernpedagogenes interesser, mener deres leder Ellen Galaasen
04.03.2011
14:33
16.12.2013 15:31

solfrid.rod@lomedia.no

– Barnevernpedagogene er klare på hva vi mener må til for at utdanningen vår skal ivareta utsatte barn og unge. Og så kommer vår søsterprofesjon og torpederer barnevernpedagogens politikk, sier Galaasen.

Hun mener hun er vingeklippet som profesjonsleder etter dette landsstyremøtet, som har pågått i Lillestrøm denne uka.

Kongressoppdrag

Kongressen i november vedtok den generelle delen av FOs utdanningspolitiske plattform og overlot til landsstyret å vedta de profesjonsspesifikke kapitlene.

De tre seksjonsrådenene skrev sine respektive kapitler på en samling i januar i år. Arbeidsutvalget (AU) la opp til seksjonsvis avstemming i saken. Etter debatt i landsstyret jobbet redaksjonskomiteen fram en enstemmig innstilling til de tre kapitlene.

Men da stemmesedlene lå klare, gikk sosionomene enstemmig inn for å utsette saken. Dette med henvisning til paragraf sju i vedtektene. Der heter det at landsstyret skal utsette videre behandling av saker av stor betydning for seksjonen dersom minst 2/3 av en seksjons landsstyremedlemmer krever det.

– Misbruker tilliten

– Jeg er overrasket over at sosionomene misbruker den tilliten kongressen ga oss til å ferdigstille den utdanningspolitiske plattformen. Med dette utsettelsesforslaget blokkerer de ikke bare de andre profesjonene, men også et kongressvedtak, sier Galaasen.

– Svekker FO

Utsettelsen svekker FO som profesjonsforbund, fastslår hun. Særlig alvorlig er det, ifølge Galaasen, at dette skjer akkurat nå når det skrives en stortingsmeldingen om utdanning til velferdstjenestene.

– Dette var FOs mulighet til å gå i dialog med Kunnskapsdepartementet. De ber oss om innspill på spørsmål som angår de enkelte profesjonene. Meldingen skal møte praksisfeltets behov. Da er det alvorlig for FO at vi ikke har en profesjonsspesifikk politikk.

– Undergravd

Galaasen er bekymret for hvordan medlemmene vil reagere på at saken er utsatt.

– FO virker ikke når profesjonene undergraves.

Mener du at barnevernpedagogene er undergravd?

– Ja. Og min rolle som profesjonsleder er undergravd. Jeg har ikke landsstyrets støtte til å ivareta barnevernpedagogenes interesser, fordi barnevernpedagogene i landsstyret ikke fikk anledning til å slå fast hvor vi vil med vår profesjon. Barnevernpedagogene blir gang på gang stoppet i å vedta viktig politikk for utviklingen av sin utdanning. Jeg må bare konstatere at det har skjedd igjen.

Hva vil barnevernpedagogene gjøre nå?

– Det er for tidlig å svare på det nå. Nå skal seksjonsrådet bli orientert og vurdere hvordan ivareta barnevernpedagogenes interesser i denne kritiske situasjonen, avslutter Galaasen.

Med tungt hjerte

Sosionomleder Anna-Sabina Soggiu forsikrer at utsettelsesforslaget var grundig diskutert blant sosionomene.

– Det er ikke med lett hjerte jeg står her nå, men jeg har alle sosionomene bak meg, sa Soggiu da hun begrunnet forslaget.

– Ikke realitetsbehandlet

Sosionomene kan ikke akseptere at barnevernpedagogene i sitt kapittel henviser til den utdanningspoltiske plattformen seksjonsrådet for barnevernpedagoger vedtok høsten 2008. Det omstridte punktet i denne plattformen er ønsket om å utvide grunnutdanningen.

Det er en grunnleggende uenighet både i AU og i landsstyret om hvilken status dette dokumentet har.

– Det er ikke realitetsbehandlet i landsstyret. Da kan det ikke henvises til i FOs utdanningspolitiske plattform, forklarer Soggiu.

Handler om autonomi

Hun mener denne saken griper sterkt inn i saken om seksjonenes autonomi, som landsstyret skal behandle i juni.

Derfor må saken utsettes til etter at autonomisaken er ferdig behandlet, konkluderer Soggiu.

Godt verktøy

Hun deler ikke barnevernpedagogenes bekymring for at FO nå er parkert i forhold til stortingsmeldingen. Hun mener den allerede vedtatte fellesdelen er et godt verktøy i forbundets arbeid med stortingsmeldingen.

Fortsatt fire utdanninger, praksisnære studier, bedre ivaretakelse av nyutdannede og andre viktige FO-krav står i fellesdelen, påminner Soggiu.

– Jeg forstår at det var ønskelig å lande saken nå, men det er viktig med organisasjonsmessig ryddighet. Dette griper sterkt inn i automomisaken, forklarer Soggiu.

– Sjokkert og sint

– Jeg er sjokkert og sint over at sosionomene bruker den type formalisme for hindre å vedta profesjonsspesifikk politikk. Det hindrer oss i å utøve politisk innflytelse som er viktig for utviklingen av barnevernpedagogutdanningen, sier Anne Grønsund, som representerer seksjonsrådet for barnevernpedagoger i landsstyret.

Hun mener sosionomene har opptrådt uredelig i denne saken.

– Hadde barnevernpedagogene visst at henvisningen til seksjonsrådets plattform ville resultere i at saken ble utsatt, hadde vi strøket den, men det framkom ikke i debatten. Sosionomrepresentantene i redaksjonskomiteen stilte seg bak komiteens innstilling. Så, når vi kommer til votering etter mange timers behandling, krever de saken utsatt, sier Grønsund oppgitt.

Dette er alvorlig for FO som profesjonsforbund, sier Grønsund. Hun mener det nå hviler et stort ansvar på sosionomene for å vise at barnevernpedagogene har nytte av FO-fellesskapet.

Det har ikke lykkes Fontene å få en kommentar fra sosionomenes representant, Nils Karlsholm.

– Kjempeskuffet

Vernepleiernes leder, Cato Brunvand Ellingsen, sa i debatten at han mente det var viktig å få vedtatt de profesjonsspesifikke plattformene nå.

– Jeg er kjempeskuffet over at det gikk som det gikk, uten å anklage noen for det, sier Ellingsen til Fontene etter utsettelsesvedtaket.

– Når det er sagt, jeg har fått så mange signaler fra vernepleierne i landsstyret at jeg er helt trygg på hva vi står for. Jeg har en trygg ballast med meg når jeg skal jobbe politiske i forhold til vernepleierutdanningen, sier Ellingsen.

Forbundsleder Rigmor Hogstads kommentar finner du her.

04.03.2011
14:33
16.12.2013 15:31