Arbeider i ferien

Danske arbeidslivsforskere er bekymret fordi mange dansker ikke gir slipp på jobben når de har ferie.
07.07.2008
12:20
16.12.2013 06:02

Flere enn fire av ti sjekker epost, leser rapporter eller står til rådighet for arbeidsgiveren gjennom mobiltelefon selv om de har ferie. Samtidig sier 86 prosent av danskene at de trenger å komme bort og slappe av fra et hardt arbeid i sommerferien. Analyse Danmark har på oppdrag av Ugebrevet A4 gjort undersøkelsen om dansker og ferie. Den viser også at ufaglærte og faglærte arbeidere i større grad tar helt fri fra jobben i ferien. Bare en av ti i denne gruppen sjekker eposten i ferien. I den andre enden er arbeidstakere med ledelsesansvar. Halvparten av dem sjekker eposten, og seks av ti står til rådighet via telefon i ferien.

Farlig

Einar Baldursson, som er leder av Center for Arbeids- og organisasjonspsykologi ved Aarhus Universitet, er skeptisk til en slik utvikling. Han mener det er en farlig når folk ikke klarer å skille arbeid fra ferie. Særlig personer med høyere utdanning bruker en god del av ferietiden på å tenke på jobben. Men også de trenger å koble ut og tenke på noe annet, mener Baldursson. Dette er blant annet viktig for å redusere stressnivået og gi mulighet til nytt påfyll. Stressekspert Bjarne Toftegård sier til A4 at tendensen er uhyggelig. Han mener det å være disponibel og sjekke epost fjerner fokus fra nærværet, og at danskene er en nasjon av arbeidsnarkomane.

Ugebrevet A4 utgis av Landsorganisasjonen i Danmark.

07.07.2008
12:20
16.12.2013 06:02