Ansvar hos barnevernet

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere anbefaler at barnevernet overtar omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere nå. FO har sammen med Barneombudet og 12 andre organisasjoner levert et konkret forslag til Stortinget.
07.11.2006
14:56
15.12.2013 23:44

Enslige mindreårige asylsøkere er i dag utlendingsmyndighetenes, og ikke barnevernets ansvar. Sentrale organisasjoner og Barneombudet har i lang tid vært bekymret for hvordan disse barna behandles.

Svikter løfte

Regjeringen lovet i Soria Moria erklæringen at omsorgsansvaret for denne gruppen barn skal overføres til barnevernet. Til tross for dette gis det ingen konkrete løfter om midler til å gjennomføre overføringen i Statsbudsjettet for 2006-2007. Organisasjonene vil ha en overføring til barnevernet nå og endringer i statsbudsjettet fra neste år.

Felles rapport

Barneombudet og 13 organisasjoner er svært bekymret for Norges behandling av disse barna. Konkrete forslag til gjennomføring av overtakelse av ansvaret til barnevernet kan du lese i rapporten ”Først og fremst barn – Overføring av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere til barnevernet” . Det er en non governmental organisations utredning (NGOU).

07.11.2006
14:56
15.12.2013 23:44