Ali havner nederst i søkerbunken

Har du utenlandsk navn, er det større sjanse for at jobbsøknaden din havner i søppeldunken
10.01.2012
16:23
14.12.2013 12:54

Audun Lysbakken ble sint og bekymret da han leste rapporten «Diskrimineringens omfang og årsaker», av forskerne Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad ved Institutt for samfunnsforskning.

Rapporten viser at du har 25 prosent mindre sjanse til å bli kalt inn til intervju hvis du har minoritetsbakgrunn.

–Vi har nå dokumentert at det foregår diskriminering i norsk arbeidsliv. Deltakelse i arbeidsmarkedet er viktig for integreringen. Arbeidsgivere som ønsker gode resultater skal rekruttere de beste søkerne, sier diskrimineringsministeren.

Fiktive jobbsøkere

Forskerne har sendt ut 1.800 fiktive jobbsøknader til reelle jobbutlysninger. Jobbene var i seks bransjer i offentlig og privat sektor i Oslo og omegn. De fiktive søkerne var to menn og to kvinner. Unge voksne hvor to hadde norsk navn og to hadde pakistansk navn.

– Vi valgte å gi søkerne med minoritetsbakgrunn pakistansk navn fordi de er en stor gruppe som har vært i landet så lenge at andre generasjon er i ferd med å komme inn på arbeidsmarkedet, sier Rogstad.

Eksperimentdata

Det er første gang det gjennomføres innhenting av eksperimentdata om etnisk diskriminering norsk arbeidsliv. Forskerne har gjort dybdeintervjuer med 42 av arbeidsgiverne som fikk søknadene.

Kjønn, geografi, sektor og bransje spiller en rolle for om de pakistanske søkerne ble innkalt til intervju.

Kvinnelige søkere til pedagogisk ledere i barnehager i Groruddalen hadde langt større sjanse til å bli kalt inn til intervju enn en pakistansk mannlig søker til en jobb i it-bransjen.

– Det kan ha sammenheng med at det er flere søkere til it-jobbene, og at de kan la personlig egnethet avgjøre om de innkaller søkeren til intervju, sier Midtbøen.

Erfaringssmitte

Arbeidsgivere som hadde erfaring med ansatte med minoritetsbakgrunn var mer positive til å innkalle jobbsøkere med pakistansk navn.

– Men det kunne virke som at negative erfaringer med ansatte med innvandrerbakgrunn hadde smitteeffekt på framtidige jobbsøkere. Positive erfaringer hadde ikke like sterk smitteeffekt, forteller Rogstad.

Råd til regjeringen

Forskerne foreslår blant annet:

•Virksomheter må redegjøre for ansettelser de foretar. Hvis det i mer enn 80 prosent av ansettelsene innstilles søkere med majoritetsbakgrunn må virksomheten begrunne praksis.

•Virksomheter skal ha skriftlig nedfelt krav til formell kompetanse, samt definerte forhold om eventuell personlig egnethet før en ansettelsesprosess er i gang.

•Tiltak som moderat kvotering ved innkalling til intervjuer (som i offentlig sektor) i private virksomheter.

•Utrede tiltak som gjør det enklere å prøve ut søkere med innvandrerbakgrunn.

LO forventer tiltak

For LO er ikke forskningsresultatet overraskende og nå forventer de tiltak fra Lysbakken.

– Det er ikke bra at det finnes diskriminering, men det er godt å ha det dokumentert slik at vi blir enda mer oppmerksom på problemet, sier LOs nestleder, Gerd Kristiansen.

– Jeg synes Lysbakkens uttalelse om at diskriminering ikke skal forekomme og at alle skal ha like muligheter, er et godt utgangspunkt for å komme problemet til livs. Vi må fortsette å jobbe masse med holdningsskapende arbeid.

– Lær av Ikea

Kristiansen mener at likestillingsministeren har mye å hente hos bedriftene og institusjoner som har lang erfaring med mangfolds- og inkluderingsarbeid, slik som for eksempel Ikea som vant mangfoldsprisen sist.

– LO vil bidra med det vi kan av kunnskap og ressurser. Vi må for eksempel passe på at våre tillitsvalgte er oppmerksomme mot diskriminering i ansettelsesprosesser.

Audun Lysbakken lover å ta med seg forslaget fra forskerne. Han mener forskningsrapporten vil påvirke innvandringspolitikken i mange år framover. Rapporten vil få en sentral plass i stortingsmeldingen om integrering som kommer i løpet av året.

– Ungdom med minoritetsbakgrunn kommer til å forandre Norge. De tar i større grad høyere utdanning enn annen ungdom. De kan sine ting uten at det er et tema, sier Gerd Kristiansen.

10.01.2012
16:23
14.12.2013 12:54