Advarsel til varslere

Oslo kommune slår tilbake mot varslere i barnevernet. En urimelig reaksjon, mener fylkessekretær i FO Oslo, Tore Kristiansen.
21.01.2010
15:36
16.12.2013 12:25

solfrid.rod@lomedia.no

To tillitsvalgte fra FO og to fra Fagforbundet har nå fått tjenestepåtale.

Det skjer etter at de varslet politikerne om uholdbare forhold i barnevernet. Advarselen gjelder brudd på tjenesteplikt og taushetsplikt.

Bekymret for barna

Det var i juni 2009 de fire informerte bystyrets helse- og sosialkomité om de uheldige konsekvensene av at en av hovedstadens akuttinstitusjoner ble nedlagt.

Særlig bekymret var de tillitsvalgte for at voldsutøvere og voldsutsatte barn og unge nå bodde på samme institusjon.

Brudd på taushetsplikten

Brevet beskriver en rekke faktiske episoder der alle involverte er anonymisert. Brevet lå lenge tilgjengelig på Oslo kommunes nettsider.

Men der bystyrets sekretariat ikke fant det nødvendig å unnta brevet offentlighet, mener Barne- og familieetaten at ungdommene er identifiserbare for «en ikke ubetydelig krets av personer».

Derfor har de fire nå fått tjenestepåtale for brudd på taushetsplikten.

For mye informasjon

I tillegg mener Barne- og familieetaten at de fire har tilegnet seg sensitive opplysninger i større omfang enn det som var nødvendig for å utøve arbeidet.

«BFE ser alvorlig på forholdet, blant annet grunnet måten informasjonen først er urettmessig innhentet og deretter videreformidlet på», heter det i brevet fra arbeidsgiveren.

– Dette er urimelig. De er tillitsvalgte, og de har opptrådt som tillitsvalgte. De har både rett og plikt til å si fra til politikerne, som jo er ansvarlige for barnevernet i Oslo, sier fylkessekretær Tore Kristiansen.

Han har i dag hatt møte med de to FO-tillitsvalgte. Der ble det bestemt at de ikke godtar påtalen, men vil kreve forhandlinger med Barne- og familieetaten.

– Kunne vært hvor som helst

Kristiansen er uenig i at taushetsplikten er brutt. Han mener episodene omtalt i brevet er så generelle og så hyppig forekommende i barnevernsinstitusjoner at de umulig kan brukes til å identifisere noen.

Dessuten oppholdt ikke de omtalte ungdommene seg lenger på de aktuelle institusjonen da brevet ble skrevet.

Det var helle ikke de tillitsvalgte som bidro til at saken ble offentlig kjent, understreker Kristiansen.

– De gjorde bare jobben sin og informerte politikerne. Det gjør våre tillitsvalgte hele tiden. Det var bystyrets sekretariat som la det inn i sin postjournal. Et riktig valg, fordi taushetsplikten ikke er brutt, ifølge Kristiansen.

Barnas beste

At de fire satt på sensitive opplysninger utover det som var nødvendig i egen jobb er også naturlig for tillitsvalgte, mener Kristiansen.

– De har fått mange henvendelser fra frustrerte medlemmer. De er bare opptatt av barnas beste. Det er derfor de har informert politikerne.

Fylkessekretæren er bekymret for signaleffekten av advarselen og frykter for at tillitsvalgte vil kvie seg for å si fra.

De to FO-tillitsvalgte ønsker ikke selv å uttale seg i Fontene om sine reaksjoner på tjenestepåtalen.

21.01.2010
15:36
16.12.2013 12:25