49 800 fikk hjelp

Barnevernet hjelper stadig flere. I 2010 var det en vekst i hjelpetiltak på 7,1 prosent fra året før.
28.06.2011
09:52
16.12.2013 16:30

mia.paulsen@lomedia.no

Dette er den største veksten i antall barn med tiltak fra barnevernet siden den nye barnevernloven kom i 1993, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Flest hjelpetiltak

Det store flertallet (84 prosent) mottar hjelpetiltak, som kan være alt fra en plass på SFO til intensiv miljøterapi i hjemmemiljøet, som for eksempel MST (Multisystemisk terapi). 770 barn fikk MST.

I 1993 var 40 prosent av tiltakene i barnevernet omsorgstiltak, men i 2010 var prosenten sunket til 16.

Men også tallet på omsorgstiltak økte fra 2009 til 2010, med nesten 300 barn.

<<Riktig satsing>>

– Dette er en god dokumentasjon på at regjeringens satsing med 240 millioner øremerkede millioner til barnevernet i 2011 var riktig, sier statssekretær Henriette Westhrin i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Totale brutto driftsutgifter til det kommunale barnevernet økte med 14 prosent fra 2009 til 2010, og utgjør nå 7.7 milliarder.I samme periode økte tallet på årsverk med 111. Flertallet av de nye stillingene er barnevernpedagoger, mens tallet på sosionomer er stabilt.

Westhrin mener det er positivt at flere får tiltak i hjemmet.

– Vi ser at foreldre selv utgjør den største gruppen som tar kontakt med barnevernet. Det er et tegn på at flere har tillit til barnevernets arbeid, påpeker Westhrin.

Fylkesvise forskjeller

Antallet undersøkelser økte med 9 prosent fra 2009 til 2010. Det er store forskjeller mellom fylkene. Finnmark hadde 47 påbegynte undersøkelser pr. 1000 barn, mens Sogn og Fjordane hadde 22.

Her er tallene

28.06.2011
09:52
16.12.2013 16:30