– Veldig synd at han trekker seg

FO-leder Rigmor Hogstad beklager at Cato B. Ellingsen trekker seg. Hun kjenner ikke igjen bildet av markerte fløyer, men er enig i at det trengs endringer i forbundets debattkultur.
04.01.2012
11:46
16.12.2013 18:00

solfrid.rod@lomedia.no

– Noen av vurderingene hans deler jeg, men ikke i ett og alt. Jeg synes vi har fått til en del. Jeg er enig i at vi ikke er i mål, men jeg er nok ikke like utålmodig og frustrert som han er, sier Hogstad, etter at AU-medlem Cato B. Ellingsen i går trakk seg fra FO-ledelsen.

Treg materie

Ingenting tar lengre tid å endre enn kultur, fastslår Hogstad. Hun synes det sittende arbeidsutvalget er i gang med å skape rom for uenighet og åpen dialog.

– Jeg er ikke enig i at uenighet ikke fører til utvikling i FO. Arbeidet med den utdanningspolitiske plattformen viser jo nettopp at det kan skje. Her kom vi fram til enighet, basert på de diskusjonene vi hadde gjennomført, sier Hogstad.

– Ikke etablerte fløyer

Ellingsen opplever at FO er preget av fløyer, og at alliansebygging og politisk spill har blitt viktigere enn dialog og politikkutforming. Hogstad stiller seg undrende til dette. Hun mener det er naturlig at folk søker sammen med dem de er mest enige med, og kjenner seg ikke igjen i bildet av markerte fløyer.

– Jeg opplever ikke at det er tydelige, etablerte fløyer på tvers av ulike saker. Det er jo vanlig i politiske partier, der man har en tydelig høyre- og venstrefløy. Slik er det ikke i FO. Det er i så fall andre skillelinjer.

Ikke negativt

Ellingsen trekker fram landsstyremøtet i desember som eksempel på det politiske spillet. Hva tenker du om det?

– I alle organisasjoner er det slik at man søker sammen med dem man er mest enige med. Om det er dette han mener med alliansebygging, vet jeg ikke. Å gå sammen i allianser for å oppnå noe politisk er ikke negativt. Spørsmålet er hvordan dette arter seg.

Ellingsen ledet det møtet sammen med deg. Da det var uklarhet om avstemmingsrekkefølgen i budsjettsaken, tok du redaksjonskomiteen, ikke møtebordet, med på gangen. Noen vil si at det illustrerer at det er viktigere å få gjennomslag enn å få til gode prosesser. Har du en kommentar til det?

– I et tidligere landsstyremøte der samme usikkerhet oppsto, fikk møteledelsen kritikk for å ta nødvendige avklaringer på møtebordet i stedet for å overlate det til redaksjonskomiteen. Så her er ikke organisasjonen konsistent i sin kritikk. Utover det har jeg ingen kommentar.

Jobber med arbeidsform og kultur

Hogstad forsikrer at FOs debattkultur vil stå sentralt i den organisasjonsutviklingsprosessen forbundet skal gjennomføre fram mot kongressen i 2015.

– I enkelte debatter har vi en tøff debattkultur, med sterke ord og karakteristikker. Vi som tillitsvalgte må spørre oss hvordan vi ønsker å ha det og hvordan vi eventuelt kan endre det vi ikke liker.

Ellingsen håper at det han sier vil bidra til debatt om hva slags FO man ønsker seg. Hvordan vil du som forbundsleder ta dette videre?

– Vi i AU jobber med å finne vår arbeidsform. Den prosessen er ikke landet. Dessuten må organisasjonen i sin helhet ta tak i dette med debattkultur, åpenhet og hvordan vi forholder oss til hverandre når vi er uenige. Vi har alle et ansvar for å tenke gjennom hvordan vi selv bidrar inn i dette.

– Tips valgkomiteen

Valgkomiteen har fått i oppdrag å finne en ny vernepleier til den politiske ledelsen. Hogstad håper dette kan skje før sommeren.

Hvilke egenskaper ønsker du at den personen har?

– Det har jeg ikke rukket å tenke på. Men jeg vil oppfordre folk til å melde fra til komiteen om aktuelle kandidater.

Er det ellers noe du ønsker å legge til?

– Jeg gjentar at dette er veldig synd. Jeg beklager at han kom til denne konklusjonen. Men jeg har ikke noe annet valg enn å ta den til etteretning og akseptere den. Ellers er jeg lettet over at dette ikke handler om at det er umulig å kombinere rollen som småbarnspappa med å sitte i FO-ledelsen. Mange har vært opptatt av akkurat det. Det er utfordrende men ikke umulig. Det er gledelig. Hvis ikke FO skulle få til det, hvem skulle da gjøre det?

– Et tap for FO

På Facebook gir mange FOere uttrykk for at dette er en trist dag for forbundet. Flere påpeker at Ellingsen har vært en sterk talsperson for utviklingshemmede og at han innehar nettopp den kompetansen og det engasjementet FO trenger.

«En mer ideologisk og sosialpolitisk helstøpt person enn Cato, skal en lete lenge etter», skriver Jens Petter Gitlesen, leder i Norsk forbund for utviklingshemmede.

«Dette gjør inntrykk på meg. Jeg har vært medlem FO i 20 år, og du er den jeg vil huske som har satt utviklingshemmedes levekår og sentrale vernepleiefaglige spørsmål på dagsorden! Takk for jobben du har gjort, og full respekt for ditt valg som jeg mener er et tap for oss i FO», skriver en FO-er.

FO-tillitsvalgte på ulike nivåer skriver at Ellingsen treffer spikeren på hodet når han beskriver kulturen i forbundet.

Roses for dialog med grasrota

Da Ellingsen stilte til valg på kongressen i 2010 lovet han å bruke sosiale medier til å kommunisere med medlemmer og tillitsvalgte på alle nivåer. Han får ros for å ha lykkes med dette.

«Cato har vært den eneste jeg som tillitsvalgt på grunnplanet har hatt kontakt med i AU, fordi han har gjort seg tilgjengelig på sosiale medier, og fordi han har utvist en unik evne til å lytte og diskutere. Jeg opplever Cato som en usedvanlig reflektert fyr, både faglig, politisk og etisk. Når han nå reagerer og begrunner sin avgang som han gjør, betyr det for meg at situasjonen i FOs ledelse er svært alvorlig», skriver en tillitsvalgt på FOs facebookvegg.

04.01.2012
11:46
16.12.2013 18:00