– Alle enslige mindreårige må med

FO møtte mandag Stortingets familiekomité for å kreve at enslige mindreårige flyktninger helt opp til 18 år får et barnevernstilbud.
06.11.2007
10:11
16.12.2013 02:54

14 organisasjoner, inkludert FO, Norges Røde Kors og Advokatforeningen stiller seg bak kravet. – Slik det ser ut nå, legger regjeringen opp til en diskriminerende arbeidsform som bryter med FNs barnekonvensjon, sier FO-leder Randi Reese.

– FN har sagt ifra i 14 år om at Norge er for dårlig til å sikre rettighetene til enslige mindreårige.

– Trenger ikke vente

I Soria Moria-erklæringen ble regjeringspartiene enige om å overføre ansvaret for enslige mindreårige fra de statlige mottakene til barnevernet. Men regjeringen har til nå bare bygd opp barnevernstilbud for dem som er under 15 år, ei linje som er tenkt fortsatt neste år. Først fra 2009 tar regjeringen sikte på å opprette barnevernstilbud helt opp til 18 års alder.

– Vi i FO skjønner ikke hvorfor regjeringen trenger mer tid til å utrede dette. Vi har den kompetansen som trengs, og den befinner seg på flere steder i landet. Det må ikke framstilles som om vi ikke kan dette arbeidsområdet.

– Men heldigvis kommer det på plass omsorgstilbud for dem under 15 år, det er tross alt et kjempeframskritt. Likevel blir det, når en setter en grense ved 15 år, en grell forskjell mellom dem som får og dem som ikke får.

Flest eldre

Fra januar og ut september i år kom 222 enslige mindreårige til landet, ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet. Imidlertid er bare 10 prosent av de enslige mindreårige som bor på norske mottak under 15 år og kvalifiserer til å komme inn under de statlige barnevernstiltakene som nå opprettes.

06.11.2007
10:11
16.12.2013 02:54