Vil streike for høgskolegruppene

300 FO-ere er klare til streik fra torsdag morgen hvis meklingen ikke fører fram. Streikeleder i Asker kommune, Ingunn Strand Johansen, melder om stor streikevilje for å løfte høgskolegruppene.
21.05.2012
10:24
16.12.2013 19:14

solfrid.rod@lomedia.no

Meklingsfristen i staten, KS og Oslo kommune går ut ved midnatt på onsdag. En eventuell streik er fra arbeidstidens begynnelse torsdag 24. mai.

137 kommunalt ansatte barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i kommunene Asker og Molde er i FOs første streikeuttak.

Krever reell forskjell

74 av dem jobber i barneverntjenesten, barne- og familieenheten, Nav, sosialtjenesten, boliger for funksjonshemmede og på vedtakskontoret i Asker kommune. Streikeleder Ingunn Strand Johansen, forteller om stor streikevilje for å løfte høgskolegruppene.

Grunnlønna må opp, slik at det blir en reell forskjell mellom dem som har høgskoleutdanning og dem som ikke har det, forklarer Strand Johansen.

– Og så må det bli større hopp på stigen. I dag er det altfor små hopp mellom 0, 4 og 8 år. Det store hoppet kommer ikke før etter 10 år. Og så krever vi 16 års ansiennitetsstige.

Utålmodige FO-ere

Strand Johansen opplever en økende utålmodighet knyttet til den manglende lønnsuttelling for høgskoleutdanning og til FOs solidariske lønnspolitikk. Skulle det skje enda en gang at Unio går ut i streik mens LO ikke gjør det, så har FO et problem, mener streikelederen.

– Solidariteten med de lavtlønnede har vært tema etter tidligere oppgjør, og vil bli det igjen om Unio går til streik mens vi ikke gjør det.

Mener du at medlemmene vil bytte forbund?

– Nei, det vil de ikke gjøre. De er lojale mot FO. Men vi vil ta det opp på neste kongress og stille spørsmål ved FOs tariffstrategi.

Rammer Nav og barnevern

Oslo kommune er et eget tariffområde. Ved en eventuell streik går 84 FO-ere ut i streik i hovedstaden. Uttakene er gjort blant medlemmer som arbeider i kommunedelen av NAV og barnevernet i bydelene Bjerke, Frogner og St. Hanshaugen.

Om det blir streik i staten, er det 77 FO-medlemmer i første uttak. Disse jobber i Bufdir, på Bufetats regionskontorer og fagteam og i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

– Vi legger opp til et ansvarlig streikeuttak som ikke vil ramme liv og helse, forsikrer FO-leder Rigmor Hogstad.

21.05.2012
10:24
16.12.2013 19:14