Vil spare ved å forebygge

Barnevernet i Sortland har for mange saker på vent fastslår Fylkesmannen og en rapport fra Kommunerevisjonen i Nord. Enhetsleder Trygve Lampe avviser at de setter barndom på spill når de hever terskelen for å yte hjelp.
06.12.2007
12:23
16.12.2013 03:14

– Vi vil dreie virksomheten over i en mer forebyggende retning. På sikt vil det gjøre at vi får færre akutte henvendelser. Det handler om å prioritere arbeidet og det er ikke unikt for barnevernet, seir Lampe.

Han tilbakeviser kritikken i www.fontene.no i forrige uke. – Problemene skyldes utskifting av personell, ledige stillinger og stor pågang av saker. Mange av tilfellene krever akutt handling, derfor ligger vi på etterskudd til tross for hardt arbeid fra de ansatte, sier Lampe.

Mer forebygging

Blant tiltakene som fagleder Reidun Johansen foreslo i møtet i helse-, sosial og omsorg var å høyne terskelen for hjelp, etablere telefontid og henlegge flere saker enn tidligere. – Barnevernlederen beskrev mulige veier ut av situasjonene. Situasjonen krever nytenking, og barnevernet er i 2007 styrket med to årsverk, noe som vil bedre situasjonene, fremholder Lampe.

Han forteller at det er et uttrykt ønske fra faglig hold om å dreie virksomheten over i forebyggende retning, og presiserer at det også i framtiden skal være en lav terskel for å få hjelp – Men vi må foreta noen avveininger i forhold til prioritering av arbeidsoppgavene slik at man raskere finner ut hvilke tiltak som skal settes inn i de forskjellige sakene. Målet er at de viktigste oppgavene skal få bedre hjelp, og å avslutte saker der utredningen viser at det ikke er behov for omfattende bistand.

06.12.2007
12:23
16.12.2013 03:14