Temperatur om seksjonsråd

Det var stort engasjement da FO-kongressen fredag debatterte hvordan organisasjonen skal se ut i framtiden, og om seksjonsrådenes rolle skal endres. Bortimot seksti innlegg bidro til å holde god temperatur i debatten.
24.11.2006
18:17
15.12.2013 23:51

En prøveavstemning etter debatten viste imidlertid at forslaget fra landsstyret hadde best oppslutning. Det er imidlertid fortsatt uvisst om redaksjonskomiteen med dens leder Siv Karin Kjøllmoen klarer å komme fram til et forslag som får det nødvendige 2/3 flertall som kreves for vedtektsendringer. Redaksjonskomiteens forslag til vedtektsendringer skal stemmes over søndag formiddag.

Forslaget fra landsstyret kom etter flere runders behandling. Endringen som til slutt ble foreslått fra landsstyret innebærer i grove trekk at seksjonsrådene omdøpes til seksjonsutvalg som velges av landsstyret. Til sammen vil de bli et rådgivende utvalg for landsstyret. Tre fra hvert seksjonsutvalg skal inngå i helse- og sosialpolitisk utvalg. Det betyr at seksjonene mister sin gjennomgående representasjon i landsstyret.

Opprettholde profesjonsprofil

Hvordan kan yrkesfaget fortsatt ivaretas på en skikkelig måte, samtidig som yrkesfaglig arbeid blir bedre integrert i organisasjonen? Mange av de som deltok i debatten var opptatt av at FO må opprettholde sin profesjonsprofil, og at nettopp denne profesjonsprofilen er det som gjør FO attraktivt for medlemmene. De pekte også på undersøkelsen som ble lagt fram av Kåre Heggen på FO-kongressen onsdag, og som viste at yrkesprofilen var utydelig.

Kristin Klemmetsby Solli fra Vestfold mente at seksjonsrådene i sin nåværende form må opprettholdes, og argumenterte sterkt for at selvstendige og kongressvalgte seksjonsråd med egen representasjon i landsstyret er nødvendig for å opprettholde profesjonsorienteringen. – Hvis landsstyrets forslag bli vedtatt, er det å vingeklippe det yrkesfaglige arbeidet, og det å miste den gjennomgående seksjonsrådsrepresentanten i landsstyret er en klar svekkelse, sa hun blant annet.

Klemmetsby Solli satte fram forslag inspirert av et forslag som tidligere har vært fremmet av FOs arbeidsutvalg. Ifølge hennes forslag beholdes seksjonsrådene i sin nåværende form, og den gjennomgående representasjonen til landsstyret opprettholdes også. Samtidig ønsket hun at det skulle legges til rette for tettere samarbeide mellom seksjonsrådene og med andre utvalg i FO.

24.11.2006
18:17
15.12.2013 23:51